Nastavitve za zaposlenega Nerezidenta - nov prikaz podatkov v šifrantu zaposlenih

V iCentru je v verziji 2021.13.001 ali novejši, nov izgled nekaterih podatkov v šifrantu zaposlenih, do katerega dostopamo preko modula Obračun plač zaposlenim ali Kadrovske evidence. Zaradi bolj preglednega združevanja vnosnih elementov, so nekatere funkcije po novem vidne na drugih zavihkih, kot v starejših verzijah programa. 

V starejših verzijah smo v Šifrantu zaposlenih, zaposlenim s statusom Nerezident, vnesli  Državo rezidentstva na zavihku Plače…Plače- splošno…


V verziji 2021.13.001 ali novejši nastavitve za nerezidenta vnašamo na zavihku Obračunski podatki…Splošno…

Zaposlenemu, ki ima status nerezident je potrebno izklopiti Veljavnost splošne olajšave. V kolikor bi želeli potrditi zaposlenega s statusom Nerezident in Veljavnosti splošne olajšave ne bi izklopili, bi nas program na to opozoril. 

Prav tako nas program opozori v primeru, ko zaposlenemu spremenimo status na Določen oziroma Nedoločen čas in Veljavnost splošne olajšave ne vklopimo oziroma ne vpišemo zneska splošne olajšave. 


V tem prispevku