Tiskanje računov v Fakturiranju

V Fakturiranju je postopek tiskanja računa preko priprave osnutka omogočen na dva načina.

Tiskanje računov v knjigah dokumentov z davčnim potrjevanjem

Tiskanje računov v knjigah dokumentov, kjer je aktivirano davčno potrjevanje računov, je mogoče samo preko gumba Tiskaj v oknu s seznamom izpisov. Tiskanje iz Predogleda je onemogočeno, posledično sta gumba Tiskaj in Shrani v predogledu neaktivna.
V predhodnih verzijah se je račun v fazi predogleda tudi davčno potrdil, sedaj pa se davčno potrdi ob izstavitvi, torej v tem primeru ob tiskanju.


Poleg tega je nekoliko spremenjen tudi postopek davčnega potrjevanje v primeru aktiviranega potrjevanja dokumentov. V tem primeru se davčno potrjevanje izvede ob izstavitvi računa preko funkcije izstavitev.
Tiskanje računov v knjigah dokumentov brez davčnega potrjevanja


Tiskanje računov, v knjigah dokumentov brez davčnega potrjevanja je možno preko gumba Tiskaj v oknu s seznamom izpisov in preko Predogleda, tudi preko gumba Tiskaj.
V tem prispevku