Možnost določanja vrst dogodkov kot neaktivne

Z verzijo programa iCenter 2022.14.01 ali novejšo, je v vrstah dogodkov možnost nastavitve neaktivnega dogodka.  

V kolikor imate v Vrstah dogodkov podvojeno vrsto dogodka ali vrsto dogodka, ki ga ne uporabljate, ga lahko kot neaktivnega določite na naslednji način:

Šifranti…Ostali šifranti…Vrste dogodkov…

 

Izberemo vrsto dogodka, ki jo želimo določiti kot neaktivno in uporabimo ikono .


Na vrsti dogodka odstranimo kljukico Aktiven in spremembo potrdimo.


Po potrditvi bo vrsta dogodka vidna, med neaktivnimi vrstami dogodkov.


Do vrst dogodkov lahko dostopate tudi preko Evidence prisotnosti in Registracije delovnega časa.

Evidenca prisotnosti… Evidenca prisotnosti in priprava obračuna… Uporabimo gumb  in nato izberemo Povezava dogodkov z vrstami obračuna.


Do vrst dogodkov dostopamo preko gumba Vrste dogodkov.


Urejanje vrste dogodka kot neaktivne, opravite po zgornjem postopku.

V tem prispevku