Sociala, zdravstvo in obračun (zgodovina različic)

Novost
Verzija

Na izpisih računov zdravstva je v nogi poročila dodana klavzula "Oproščeno DDV po 6.točki 1.odstavka 42.člena ZDDV-1."

Zdravstvo - Inkontinenca - Izpis - Izpis naročilnice:

Pri pošiljanju datoteke dobavitelju Hartmann se zdaj elektronsko sporočilo pošlje zgolj na naslov "info@si.hartmann.info"

Delo - Skupni vnos storitev:

V tabeli vnesenih storitev program zdaj pravilno sortira bodisi po šifri uporabnika bodisi po imenu in ne vedno zgolj po imenu.

Obračun - Obračun - Prenos v FRS:

Pri prenosu v SAOP (gumb SAOP) se zdaj prenese tudi podatek o veznem dokumentu, v primeru da prenašamo dobropis.

Zdravstvo: Obrazci / vprašalniki:

Dodana možnost brisanja in kopiranja obrazca.

Obračun – Obračun – Sociala – Pošiljanje računov:

Popravljeno arhiviranje e-računov v eArhiv

Delo – Individualna habilitacija:

Dodana možnost hitrega vnosa (kot pri Skupnem vnosu storitev).

Obračun – Blagajna:

Dodan še en zavihek z izpisom Dnevnika blagajne po uporabnikih.

Delo - Planiranje in izvajalci - Storitve mobilni vnos (samo za PND):

V tabeli je na voljo dodan stolpec "Šifra uporabnika" (ročno si ga lahko dodamo med ostale stolpiče).

Pri kliku na gumb "Prenesi v obračun" bo program zdaj opozoril, če se je mogoče prenesel kakšen uporabnik, ki v SZO-ju ne obstaja.

Obračun - Obračun - Sociala – Obračun (samo za PND):

Dodana je možnost, da se pred vsakim obračunom samodejno izvede priprava za obračun (procedura, v kateri se preračunajo zneski doplačil občin).

Če imato opcijo vklopljeno, se le-ta prikaže spodaj kot kljukica "Preračunaj zenske občin". Opcijo vam po želji vključimo ročno. Še vedno lahko sami pred obračunom kljukico postavimo ali ne. S to opcijo se izognemo težavi, ko po pomoti ni narejena priprava za obračun in so zaradi tega zneski doplačil občin lahko napačni.

Word izpisi:

pri izbiri podpisnika pred izpisom se nastavi privzeti podpisnik na zadnjega izbranega.2023.07.001

Zdravstvo – Inkontinenca – Izpis – Izpis naročilnice:

Skladno z ZZZS okrožnico MP št. 4/2023 so spremenjene podskupine inkontinenčnih pripomočkov. Pri predpisu MP za inkontinenco na mesečne zbirne naročilnice se po novem določajo enake podskupine za srednjo, težko in zelo težko stopnjo inkontinence kot na običajno naročilnico, to so podskupine od tri do pet (III - V) namesto dosedanjih podskupin sedem do devet (VII – IX). Spremembo vidite na izpisu naročilnice in pri objavi v online (stolpec Podskupina z drsnikom skrajno desno).


Zdravstvo – Zdravstveno zavarovanje:

Pri online branju zavarovanja in pri ostalih komunikacijah z ZZZS ONLINE sistemom program SZO zdaj uporablja posodobljene IHIS2 knjižnice. Le-te podpirajo delo z novimi osebnimi izkaznicami. To obvestilo je zgolj informativne narave, saj SZO v celoti podpira delovanje brez vstavljene uporabnikove kartice zdravstvenega zavarovanja. Nova osebna izkaznica namreč lahko zamenja zgolj KZZ (kartico zdravstvenega zavarovanja), ne pa profesionalno kartico.


2023.05.006

Zdravstvo – Inkontinenca:


Skladno z okrožnico MP št. 1/2023 je samodejno narejena posodobitev šifranta inkontinenčnih pripomočkov za zbirno mesečno naročilnico. Od obstoječih šifer/pripomočkov ostanejo nespremenjene zgolj mobilne neprepustne hlačke (šifre od 1112 do 1116). Dodanih je 18 šifer/pripomočkov, ki nadomestijo obstoječe šifre. Nadgradnja programa uporabnikom šifre zamenja samodejno in ročni poseg ni potreben. Pri nekaterih novih šifrah je spremenjen opis pripomočka. Poleg tega pa je uvedenih še 5 novih pripomočkov (šifre 1101 do 1105), ki se do zdaj na zbirni naročilnici niso uporabljali in jih lahko uporabnikom dodelite sami. Stare šifre postanejo neaktivne in takšnih več ni možno vnesti uporabnikom. Šifrant pripomočkov je viden v Zdravstvo – Šifranti – Inkontinenčni pripomočki.


2023.03.001

DELO

 •  Izredne storitve

Pred vnosom izredne storitve je zgoraj na desni možno vpisati opombo. Ko jo vpišemo v polje “Opomba”, ostane prednastavljena za naslednji vnos. Služi lahko za podatek o rezultatu testa ali pa je tekst poljuben. Za hitrejši vnos se zraven nahajajo še gumb “+”, ki samodejno prednastavi tekst “Pozitiven”, gumb “-”, ki samodejno prednastavi tekst “Negativen” in gumb “X”, ki opombo odstrani. Zgoraj desno je dodan gumb za izpis vnesenih storitev.

ZDRAVSTVO

 • Inkontinenca – izpis naročilnice

V šifrantu inkontinenčnih pripomočkov so cene le-teh posodobljene. Ustrezno glede na cene se izračuna podatek “Objavljen znesek”.

OBRAČUN

 •  Zdravstvo

Za stranke, ki niso davčni zavezanec je popravljena klavzula o DDV v obračunski datoteki za ZZZS. Zaradi manjkajoče klavzule je ZZZS zavračal račune za Covid teste.

 • Prenos v FRS – gumb “izbriši”

Pred izbrisom program vpraša, če res želite izbrisati prenos.

NOVA POROČILA

 Sociala – Poročila – Sprejeti v dom – Po kraju prihoda – stanujoči v obdobju

 1. Sociala – Poročila – Sprejeti v dom – Po kraju prihoda – stanujoči v obdobju – seštevek
 2. Sociala – Poročila – Sprejeti v dom – Po kraju prihoda – sprejeti v obdobju
 3. Sociala – Poročila – Sprejeti v dom – Po kraju prihoda – sprejeti v obdobju – seštevek
 4. Sociala – Poročila – Sprejeti v dom – Stan
 5. Sociala – Poročila – Sprejeti v dom – Stan – seštevek
 6. Sociala – Poročila – Po letih bivanja
 7. Sociala – Poročila – Osebni dokumenti
 8. Sociala – Poročila – Osebni dokumenti – pretečeni
 9. Sociala – Poročila – Skrbniki
 10. Sociala – Poročila – Svojci
 11. Sociala – Poročila – Sobe – Proste sobe
 12. Zdravstvo – Predajna knjiga – dodane rane
 13. Zdravstvo – Poročila – Diagnoze statistika
 14. Zdravstvo – Poročila – Statistika ZN po storitvah
 15. Zdravstvo – Poročila – Statistika odsotnosti po vzroku
 16. Zdravstvo – Poročila – Statistika inkontinence
 17. Zdravstvo – Poročila – Terapije v obdobju
 18. Zdravstvo – Poročila – Pregled medicinske nege
 19. Zdravstvo – Poročila – Opazovanje psihičnega stanja 2
 20. Zdravstvo – Poročila – Padci – po lokaciji
 21. Zdravstvo – Poročila – Padci – stanje zavesti
 22. Zdravstvo – Poročila – Padci – ugotovil
 23. Zdravstvo – Poročila – Padci seznam – po lokaciji
 24. Zdravstvo – Poročila – Padci seznam – stanje zavesti
 25. Zdravstvo – Poročila – Padci seznam – ugotovil
 26. Zdravstvo – Zdravstveni karton – Oskrba ran: dodatni stolpci, Dodatno (meritve, vrste preveze)
 27. Obračun – Obračun – Sociala – Poročila – Odsotnosti – obračun

Za naslednja poročila moramo najprej urediti Word predlogo (sporočite nam, če jih dodamo):

 1. Sociala – Poročila – Karton stanovalca
 2. Zdravstvo – Poročila – Ocena tveganja – Morse
 3. Zdravstvo – Poročila – Ocena tveganja stanovalci – Morse
 4. Sociala – Komisija – Obvestilo o ustavitvi postopka
 5. Sociala – Komisija – Zavrnilna odločba
 6. Sociala – Komisija – Menjava oskrbe / sobe – Predlog komisije

 


2022.15.002
 • Odpravljena napaka pri odpiranju predajne knjige

2022.11.003
 • Zdravstvo
  • Obračun – Obračun – Zdravstvo – ZZZS datoteke
   • Pregled pošiljk: Odpravljena napaka pri uvozu pošiljke zdravil.
 • Popravki dokumentov - gumb “Priprava računov”:Popravljena priprava računov tako, da se zapiše nova poddejavnost (825), določena z okrožnico ZAE 8/22. Če Covid brise vnašate na tem mestu ročno (in ne na formi Delo – Izredne storitve), potem bodite pozorni, da za storitve, opravljene po 1.7.2022, izberete poddejavnost s šifro 825.
 • Covid storitve: Skladno z okrožnico ZAE 8/22 sta v šifrante dodani storitvi: Q0323 - Odvzem brisa SARS-CoV-2 in HAGT ter Q0324 - Odvzem brisa in enostavni PCR test. Obstoječi storitvi Q0308 in Q0310 sta nekoliko preimenovani.Storitev Q0309, Q0311, Q0312 in Q0314 po 1.7.2022 ni več dovoljeno zaračunavati.
 • Sociala: Dodane so nove 'Aktivnosti'  in z novimi šiframi se bo  spremenilo točkovanje oskrbe. Vsi , ki uporabljate RAZVRSTITEV STANOVALCA za določanje oskrbe in dodatek v dogovoru ali aneksu boste morali to ponovno napraviti za vsakega stanovalca na  osnovi novih storitev.

2022.11.002
OBRAČUN - SOCIALA
 •  Odpravljena napaka pri delitvi zneska plačnikov.

2022.08.002


ZDRAVSTVO

 • Šifrant

Dodana EAN koda na šifrant zdravil.


2022.07.003

DELO

 • Izredne storitve

Narejena je dodelava, ki omogoča uvoz brisov ali drugih storitev iz aplikacije NIJZ. Za vključitev te funkcije mora dom/zavod obvestiti podporo. Postopek deluje tako, da iz NIJZ aplikacije seznam vnesenih storitev/brisov najprej izvozite, nato na tej formi kliknete na gumb »Uvoz iz NIJZ« (gumb je viden samo če imate to funkcijo omogočeno). Pred tem iz seznama storitev izberete ustrezno storitev, ki jo uvažate. Program nato napolni seznam opravljenih storitev ali brisov, ki bi jih sicer bilo potrebno vnesti ročno. Istočasno se samodejno vnesejo storitve tudi v program za zaposlene, če le-ta obstaja. Ob koncu uvoza se izpiše, koliko storitev je bilo vnesenih (v oba programa), koliko jih morebiti že obstaja, koliko je vseh storitev in pri kolikih uvoz ni uspel ker morebiti uporabnik ne obstaja.


ZDRAVSTVO

 • Inkontinenca – Izpis – Izpis naročilnice

Pri izpisu naročilnice (gumb Naročilnica) je podatek o datumu rojstva uporabnika po novem zapisan brez pik. Na vrhu na levi strani je možnost izpisa enote, če le-ta že ni zajeta v opis doma/zavoda. Naziv enote je pred tem potrebno vnesti v Nastavitve – Osnovni podatki – zavihek Dodatno – »Naziv enote za ink. nar.«

 • Inkontinenca – Izpis – Pregled po tipu inkontinence

Odpravljen problem izpisa praznih vrstic.

 • Inkontinenca – Izpis – Izpis naročilnice

Narejena je dodelava, ki omogoča pošiljanje datoteke o naročenih pripomočkih dobavitelju Hartmann. Datoteka se pošlje neposredno na dobaviteljev elektronski naslov. Dom/zavod mora za vključitev te funkcije obvestiti podporo.


 OBRAČUN

 • Obračun – Zdravstvo – ZZZS dokumenti – Popravki dokumentov 

Če izbrišete vse pozicije na izbranem dokumentu, se seznam dokumentov na levi strani osveži in izbrani dokument izgine.

 • Obračun – Zdravstvo – ZZZS dokumenti – Popravki dokumentov

Odpravljena napaka, ki se je včasih zgodila pri kopiranju dokumenta, zaradi prekoračitve časovne omejitve.


 • Obračun – Zdravstvo

Pri generiranju XML datoteke je v DDV klavzulo dodan tekst “1. odstavka” .

 • Obračun – Prenos v FRS

Odpravljena napaka, ki se je včasih zgodila pri prenosu zdravstvenih računov, zaradi prekoračitve časovne omejitve.


NASTAVITVE

 • Osnovni podatki – zavihek Dodatno

Na dnu je dodan podatek »Začetne številke za izredne račune«, kjer si lahko dom/zavod spremeni prvi dve številki številčenja izrednih računov. To so računi brisov, dobropisov, popravkov, obdobnih obračunov, računov za pripravnike, ipd.2022.03.002

SOCIALA

 • Uporabnik 

Telefonska številka in e-mail naslov sta premaknjena na prvi zavihek.


DELO

 • Izredne storitve

V programu omogočamo vnos izrednih storitev tudi za zunanje uporabnike in formiranje ZZZS računa posebej za njih. Privzeto dom/zavod te možnosti nima, ampak mu jo vključimo po potrebi/želji – ponudba 4 ure. Deluje zgolj v programu za zaposlene. V ta namen se tukaj pojavi možnost, da vnašalec samodejno v program vnese novega uporabnika zgolj z branjem njegove KZZ kartice ali pa brez kartice, pri čemer je potrebno vpisati ZZZS številko ali EMŠO. Za to je seveda potreben čitalec kartic. Program na ta način tudi sproti preverja, če ima oseba urejeno zdravstveno zavarovanje. Na levi strani forme (seznam uporabnikov) se pojavi stolpec, kjer lahko sami obkljukamo, kateri od oseb so zunanji in kateri ne. Pri kreiranju računov za ZZZS nato program pripravi ločen račun za zaposlene in ločen za zunanje uporabnike.

 • Planiranje in izvajalci – Grobi plan (samo za PND) 

Narejen popravek, da se pri prenosu v realizacijo ne prenesejo več storitve za čas, ko uporabnik več ni bil aktiven. Obračun je zaradi tega javljal nepotrebna opozorila.
 
 

ZDRAVSTVO

 • Inkontinenca – Izpis – Izpis naročilnice

Pripravljene so spremembe, določene v zadnjih dveh Okrožnicah MP. Noviteta je bila sprva predvidena z začetkom 1.12.2021, vendar je zopet zamaknjena; predvideni datum je tokrat 17.1.2022. Domovi imate na voljo v nastavitvah (Nastavitve – Osnovni podatki – »Nova inko. naročilnica«) sami obkljukati, ko bo sprememba prišla v veljavo. Do takrat izpis in objava delujeta po starem sistemu.

Ko v nastavitvah obkljukate, da je v veljavi nova naročilnica, so spremembe sledeče:

Izpis naročilnice: Podatki v glavi in nogi izpisa so nekoliko prerazporejeni. Pri vsakem tipu inkontinence je navedena šifra skupine in podskupine inkontinence, opis tipa je nekoliko spremenjen. Pri podatkih o samih pripomočkih so nekateri stolpci prerazporejeni, dodana pa sta še dva stolpca: “Obdobje” (gre za število dni, za kolikor se naročajo pripomočki za to osebo. Število dni je 30 dni ali manj – manj je v primeru, če je bila oseba v prejšnjem obdobju odsotna) in “Kosov na dan” (gre za število kosov, ki jih oseba za dotični pripomoček prejme na dan. Izjema je pripomoček 1182 – mrežaste hlačke, kjer piše vrednost 0, ker je količina tega pripomočka kvečjemu 1 na mesec).

ON-LINE prenos MP: Pri online prenosu se zdaj po novem objavi skupina in podskupina pripomočka, obdobje in število kosov na dan. Ne objavlja pa se več šifra pripomočka in številko kosov za celotno obdobje. Dodatne 4 podatke lahko na zavihku “ON-LINE prenos MP” vidite tako, da si formo razširite. Način objave pa smo vseeno ohranili popolnoma enak. Edina razlika, ki jo je pri objavi moč opaziti je ta, da program za enega uporabnika naenkrat obarva vse njegove vrstice z zeleno in se takoj pomakne k objavi za naslednjo osebo. Enako je pri storniranju. To je zato, ker se naročilnica več ne objavlja za vsak pripomoček posebej, ampak za skupino in podskupino (kar pa je enako kot tip inkontinence). Vnos pripomočkov in vse ostalo ostaja nespremenjeno.


 
OBRAČUN

 • Obračun – Zdravstvo

Narejen popravek pri obračunu zdravstva, ko je v nekaterih primerih bil reden račun zavrnjen (vrsta napake nepravilno obračunan DDV), zaradi razloga, da so bili na isti dan vnašani brisi.

 • Obračun – Zdravstvo

Narejen popravek pri izpisu računov in formiranju datoteke za Dvojezičnost. Račun in datoteka se zdaj pripravijo v skladu s spremembami ZZZS.

 • Obračun – Zdravstvo 

Pri izpisu računov zajem podatkov ne prikazuje več zgolj vrste domov celodnevno in dnevno varstvo, ampak dejavnost 602 ter 644. Razlog je zaradi nekaterih zavodov, ki imajo različna pojmovanja v šifrantu vrste domov.

 • Obračun – Zdravstvo – ZZZS datoteke – Popravki dokumentov

Narejen popravek, da pri kopiranju dokumenta program samodejno zapiše dvomestno številko meseca, četudi vnašalec vpiše samo eno

 • Davčno potrjevanje

Narejen je popravek za prenašanje EOR kod iz iCentra. 


2021.16.001

Dodane nove diagnoze

 • Popravljen izpis dogovora
 • Popravljen izpis odsotnosti

2021.07.002

SOCIALA

Sociala – Prošnje – zavihek CSP – gumb Prošnje oddane na spletu:

 • Nabor podatkov v seznamu prošenj je zdaj razširjen. Program zdaj prikaže vse podatke, ki jih prosilec vnese na spletni strani, posebej prikaže tudi zastopnika in kontaktno osebo. Spodaj je dodan drsnik in je možno pregledovati podatke v desno in levo. S klikom na »+« se želena prošnja prenese v lokalni program SZO, dodani nabor podatkov pa se prenese na naslednja mesta:
 • Zastopnik in kontaktna oseba se preneseta na zavihek Svojci
 • Skenirana dokumentacija, ki jo prosilec odda na spletni strani kot prilogo, se shrani v zavihek »Dokumentacija«
 • Samodejno se kreira zaznamek, na katerem so zabeleženi vsi podatki, ki jih prosilec vnese na spletu in za katere v SZO-ju nimamo ločenega polja za vnos.

Sociala – Prošnje – zavihek Prošnja:

 • V primeru, da je prošnja popolna in da je vpisan EMŠO 13-mesten, se pojavi gumb »Objavi prošnjo na CSP«. S klikom nanj se izbrana prošnja objavi na portalu CSP, enako kot se bi objavila na zavihku CSP – Vstop v CSP, le da na slednjem mestu objavljamo vse naenkrat, na novem gumbu pa vsako prošnjo posebej.

DELO

Izredne storitve:

 • Odstranjena je funkcija priprave računov, le-ta je premaknjena v razdelek Obračun.
 • Storitve, ki so na tej formi že vnesene in za katere že obstaja račun, ni možno spreminjati ali brisati

OBRAČUN

Obračun – Obračun – Zdravstvo – ZZZS datoteke – Popravki dokumentov:

 • Pri izpisu izbranega dokumenta (klik na gumb »Izpis dokumenta«) se zdaj enako kot pri rednemu obračunu ponudi opcija, kjer je možnost izbrati vrsto izpisa:
  • Račun (enako kot do sedaj, postavke so grupirane po storitvah)
  • Račun podrobno (pozicije se izpišejo analitično, razvidne so osebe, zajete na dokumentu)
  • Seznam računov (izpiše se zgolj seznam dokumentov)

Obračun - Način plačila:

 • Pri samoplačniku je na desni strani dodano izbirno polje »Kako«. Možno je izbrati »Prištej«, »Odštej« ali pustiti prazno.
 • Zavod ima v nastavitvah opredeljeno, kako se izračunava znesek za plačilo, s to nastavitvijo pa le tega spremeni za posamezno osebo. V načinu plačila imamo znesek za oskrba in znesek tržna dejavnost (žepnina) ali se ta v obračunu izračuna kot seštevek tržne dejavnosti. Z nastavitvijo PRIŠTEJ postavimo za plačilo potem seštevek oskrba + vpisani znesek za tržno dejavnost ali seštevek storitev le te. Z nastavitvijo ODŠTEJ je znesek za plačilo že zapisan v oskrba, za plačilo oskrbe pa ostane znesek zmanjšan za tržna dejavnost.

Obračun – Obračun – Zdravstvo – ZZZS datoteke – Popravki dokumentov:

 • Na levi strani je dodana grupa »Izredne storitve«, ki služi kreiranju računov iz storitev, ki jih zdravstveni delavci vnesejo na formi Delo – Izredne storitve.
 • Potrebno je izbrati obračunsko leto in mesec ter klikniti na gumb »Priprava računov«. Pri tem se za vnesene storitve kreirajo dokumenti in se pojavijo v tabeli s seznamom dokumentov. Za vsako storitev se kreira svoj dokument, po potrebi pa tudi individualni račun, če gre za tujo državo in ustrezno podlago zavarovanja. Če so za neko obračunsko obdobje že kreirani dokumenti in so po tem zdravstveni delavci dopolnili vnos storitev, bodo pri pripravi računov stari računi ostali nedotaknjeni, kreirali se bodo računi zgolj za novo vnesene storitve. Če na formi »Izredne storitve« zdravstveni delavci ne vnašajo storitev, potem tudi priprava na tem mestu ni potrebna.

Obračun – Obračun – Zdravstvo - Obračun:

 • Pri izpisu računov (klik na gumb »Izpis«) je odpravljena napaka, ki se je zgodila, če je izbrano obračunsko obdobje vsebovalo kakšen račun s storitvijo za dvojezičnost

Obračun – Obračun – Sociala – Popravek plačil:

 • Dodana je nova forma, kjer je možno obračunane zneske ročno popravljati. Predpogoj je, da je obračun narejen in ne zaključen. Na levi zgoraj je potrebno izbrati obračunsko obdobje, nato se v izbirnem polju »Uporabnik« pojavi seznam uporabnikov, ki so v izbranem obdobju bili zajeti v obračun. Ko izberemo še uporabnika, se v spodnji tabeli prikažejo vsi njegovi plačniki s podatki, ki jih je možno modificirati. Tukaj gre predvsem za znesek oskrbe, tržno dejavnost, obračunano žepnino in izplačano žepnino. Seštevki teh štirih vrednosti so prikazani zgoraj in jih ni možno spreminjati. Možno je spreminjati zgolj zneske v tabeli, torej zneske za vsakega plačnika posebej. Predpogoj, da bo program spremembe dovolil shraniti je, da so seštevki spremenjenih zneskov enaki seštevkom pred spremembo.

2021.07.001

DELO

Izredne storitve:

 • V razdelku Delo je dodana nova forma »Izredne storitve«, kjer je možen vnos izrednih zdravstvenih storitev (brisi, hitri testi ipd.), ki se vnašajo ročno in niso zajete v rednem obračunu. Forma je bila dodana z razlogom, da lahko zdravstveni delavci na enostavnejši način in sproti vnašajo opravljene storitve. Pri tem jim ni treba skrbeti za številčenje in formiranje računov, kot je to potrebno v obračunu na Popravkih dokumentov.
 • Na levi strani se prikaže seznam uporabnikov, na desni pa so že vnesene storitve. Storitve vnašamo tako, da zgoraj desno izberemo datum opravljene storitve, željeno storitev, količino pa zaenkrat pustimo na 1. Nato se z dvoklikom na uporabnika (na levi strani) storitev zabeleži kot opravljena in se pojavi v desni tabeli. Tukaj lahko zabeleženo storitev še vedno popravljamo ali izbrišemo (označimo vrstico in pritisnemo tipko Delete na tipkovnici). Zgoraj levo je ponujen še datum zajema podatkov, ki ga lahko premaknemo nazaj, če hočemo videti starejše vnose.
 • Ko so vnesene vse opravljene storitve za neko obračunsko obdobje (t.j. mesec), se poslužimo priprave računov. Desno zgoraj izberemo leto in mesec ter kliknemo gumb »Priprava«. Program takrat za vse vnesene storitve v izbranem obdobju pripravi ustrezne račune. Računi se formirajo za vsako storitev posebej, formirajo se tudi individualni računi, odvisno od podatkov zdravstvenega zavarovanja. Pred pripravo računov je zato podatke o zavarovanju potrebno prebrati. Če kateri od uporabnikov zavarovanja nima prebranega, bo program javil opozorilo, ampak vseeno ponudil možnost nadaljevanja. Pred pripravo praviloma preberemo tudi cenik ZZZS, saj se po novem poleg cen neg in LZM-jev uvozijo tudi cene dejavnosti 701 – »Druge obveznosti ZZZS«. Program nas na koncu še obvesti, koliko novih računov je bilo kreiranih. Številčenje teh računov se nadaljuje od zadnje uporabljene številke. Če pripravo računov ponovimo, se računi, ki izvirajo iz vnosa na tej formi, izbrišejo in formirajo ponovno.
 • Novonastali računi so vidni na formi ZZZS datoteke – Popravki dokumentov. Tukaj je še vedno možno spreminjanje, dodajanje novih računov, obravnav, itd. Na koncu račune obkljukamo in za njih pripravimo datoteko.

2021.02.004
ZZZS DATOTEKE
 • Pri ročnemu dodajanju obravnav se ID storitve zdaj formira pravilno, glede na datum storitve. Problem je nastal zaradi neenoličnosti, če je bilo vnesenih več enakih storitev za isto osebo v istem obdobju
 • Pri včitanju pavšala se več ne pojavi zapis v zaključku obračuna zdravstva. Problem je nastal, če je bil včitan pavšal (recimo za pripravnike) za isto obdobje, kot je bilo namenjeno za redni obračun in zato redni obračun ni bil mogoč.
 • Pri včitanju pavšala program več ne vpraša za del meseca, ampak zgolj leto, mesec in številko računa (ki pa je prednastavljena). Del meseca se samodejno zapiše s številko 5, zato da je ločeno od rednih obračunov.
 • Pri dodajanju nove obravnave se datum storitve in podobni podatki nastavijo enako, kot je imela zadnja dodana obravnava (do zdaj so se nastavljali tako, kot je imela predzadnja obravnava)
 • Pri formiranju datoteke se v primeru cepljenja (šifra E0752) podatek »vsebina obravnave« samodejno postavi na šifro 9
  Pri brisanju obravnav (gumb »Izbriši označene« in »Izbriši neoznačene«) program vpraša, če ste prepričani o brisanju
 • Dodan je gumb za Izpis tabele (desno zgoraj). Podatki se izpišejo tako, kot so prikazani v tabeli, torej je dobro, če se pred izpisom nekatere stolpce odstrani, ker so drugače na izpisu preveč nametani
  Če na dokumentu spremenite »datum dokumenta od« ali »datum dokumenta do« se ta datum samodejno spremeni na vseh obravnavah na dokumentu

2021.01.001

V tem prispevku