Verzija 2023.08.003

Dobavitelji in kupci

  • Dobavitelji - prevzem od dobavitelja; na prevzem od dobavitelja je možno vpisati vrstice (za artikle za katere se vodi zaloga po serijah( tudi brez serije. Obstoj serije je zahtevan ob knjiženju v MSP/TDR (enako urejeno tudi na API-ju).
V tem prispevku