Izvoz podatkov za revizijo / davčno upravo

Prenos podatkov iz glavne knjige (DK)

Glede na Pravilnik o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek – Uradni list št. 59/07, lahko izpisujemo podatke za revizijo na naslednji način:

Najprej gremo v Dvostavno knjigovodstvo → dnevne obdelave → pregled knjiženja in na gumbu izvoz podatkovizberemo tip izvoza, kot je prikazano v spodnji sliki:Vpišemo datoteko, v katero se nam bodo pripravili oz. shranili podatki. Na tak način lahko pripravimo podatke za potrebe davčnega urada, revizije.

Prenos podatkov iz davčnih knjig (DDV)

Obračunani DDV:

Za pripravo podatkov iz davčnih knjig moramo najprej v tabeli Evidenca izdanih računov narediti ustrezne omejitve glede na obdobje, za katero moramo posredovati podatke, potem pa kliknemo na gumb izvoz podatkov.


Odpre se nam okno, v katerega vpišemo pot, kamor želimo shraniti našo datoteko ter potrdimo.Po potrditvi se nam na zaslonu izpiše obvestilo, da je izvoz zaključen in datoteka pripravljena.Odbitek DDV:

Za pripravo podatkov iz davčnih knjig moramo najprej v tabeli Evidenca prejetih računov narediti ustrezne omejitve glede na obdobje, za katero moramo posredovati podatke, potem pa kliknemo na gumb izvoz podatkov.Odpre se nam okno, v katerega vpišemo pot, kamor želimo shraniti našo datoteko ter potrdimo.Po potrditvi se nam na zaslonu izpiše obvestilo, da je izvoz zaključen in datoteka pripravljena.


V tem prispevku