Knjiženje plačil za leto 2024 pred prehodom v novo leto

V primeru, da želimo knjižiti plačila za mesec januar 2024, pred prenosom SPR v novo leto, moramo najprej urediti obdobja.

V Šifranti-->Obdobja moramo v mesecu decembru spremeniti datumsko mejo do datuma npr. 31.1.2024. 

Na tak način nam bo program dovolil knjižiti plačila.

V tem prispevku