Pregled kartice

Obdelava se nahaja na Dvostavno knjigovodstvo/Dnevne obdelave/Pregled kartice. Njen namen je pregledovanje kartice konta, stranke, stroškovnega mesta, stroškovnega nosilca, referenta, naloga, v obliki preglednice na čim bolj enostaven in učinkovit način.  

 

Pred zagonom obdelave omejimo izbor podatkov. 

V našem primeru bomo pregledali saldakontni konto po stranki.

  • Leto – vpišemo poslovno leto, za katero pripravljamo pregled kartice. Program predlaga leto iz nastavitev programa. 
  • Obdobje od...do – vpišemo obdobje, za katero pripravljamo pregled kartice. 
  • Datum dokumenta od...do – vpišemo datum, za kateri pripravljamo pregled kartice. 
  • Konto – vpišemo konto. 
  • Stranka – vpišemo stranko, izbira je aktivna pri saldakontnih kontih. 
  • SM, SN, Referent, Nalog, Analitika 1, Analitika 2 in Analitika 3 – vpišemo analitiko, za katero želimo pregled kartice. Polja so aktivna glede na nastavitve izbranega konta. 
  • Ne upoštevamo temeljnice za izločanje – če želimo, da nam program ne upošteva temeljnic za izločanje, polje označimo s kljukico, sicer ga pustimo praznega.
  • Prikaži – prikažemo lahko Vse postavke, Odprte postavke ali samo Zaprte postavke. Omejitve si lahko izbiramo tudi kasneje, med samim pregledom kartice. 
  • Razvrsti – za razvrščanje podatkov lahko izbiramo po: Obdobju in datumu knjiženja ali Obdobju in datumu dokumenta
  • Gumb Samo zaprte – izbira je aktivna takrat, ko za prikaz izberemo Zaprte postavke in omogoča pregled zapiranja.

Ko imamo vnesene omejitve za prikaz podatkov, kliknemo na gumb PotrdiOdpre se kartica v obliki tabele, kjer podatke lahko še dodatno omejimo z različnimi filtri nad preglednico. 

Kot privzeto se izpišejo vse postavke, pregled kartice stranke pa lahko filtriramo tudi po odprtih ali zaprtih postavkah. 

Pod preglednico pa so gumbi, s katerimi aktiviramo programe, ki so dostopni tudi v različnih menijih kot samostojne obdelave.

Izberi– gumb uporabimo, če želimo spremeniti izbor podatkov med pregledovanjem. Ponovno se nam odpre okno za vnos novih omejitvenih pogojev, npr. pregledati bi:

kartico druge stranke,

ali pa samo kartico stranke,

ali samo zaprte postavke izbrane stranke.

Popravi zapis – omogoča popravljanje podatkov posamezne knjižbe. Popravimo lahko Šifro SM, Šifro SN, Šifro referenta, Nalog, Datum dokumenta, Datum opravljanja storitve, Datum valute, Opis in Referenco. Uporaba gumba je omejena z varnostnim sistemom.

Zapiranje postavk – obdelava je dostopna, ko imamo izbran saldakontni konto in šifro stranke. Gre za obdelavo, ki je dostopna tudi v meniju Pripomočki / Zapiranje postavk, kjer je opisan postopek uporabe obdelave.

Odpiranje postavk – obdelava je dostopna, ko imamo izbran saldakontni konto in šifro stranke. Gre za obdelavo, ki je dostopna tudi v meniju Pripomočki / Odpiranje postavk, kjer je opisan postopek uporabe obdelave.

Prikaži dokument – omogoča pregledovanje posameznega dokumenta in pripadajočih vknjižb, če le–te imajo izpolnjen podatek Dokument.

Prikaži DDV – omogoča pregled izbranega dokumenta v ustrezni davčni knjigi. Pri tem se račun v davčni knjigi, ki ne pripada zaključenemu davčnemu obdobju, lahko popravlja.

Temeljnica – omogoča pregledovanje temeljnice. Glej navodila Dnevne obdelave / Pregled temeljnice.

Bilanca – Na pregledu kartice je gumb bližnjica do Pregleda bilance. Glej navodila Dnevne obdelave / Pregled Bilance.

Prikaži – Prikaže vse postavke, s katerimi je izbrani dokument zaprt. Gumb je dostopen, ko imamo izbran saldakontni konto in šifro stranke.

Prikaži zapis v PP – prikaže nalog v modulu Plačilni promet, če le–ta obstaja, v nasprotnem primeru javi, da zapis ne obstaja.


Tiskanje kartice in odprtih postavk iz pregleda kartice

Nad tabelo Pregleda kartice imamo Tiskalnik, natisnemo lahko Izpis kartice in Odprte postavke.

Oba izpisa sta dostopna tudi na Izpisih in pregledih v DK.

Poglejmo si najprej Izpis kartice.

Izberemo vrsto kartice, ki jo želimo natisniti. Izbiramo med: Kartico konta, Kartico stranke, Kartico SM, Kartico SN, Kartico referenta. 

V naslednjem koraku se odpre okno izbrane kartice, kjer se lahko še dodatno omejimo. Šifra konta, Šifra stranke in Analitike se izpolnijo iz predhodnih omejitev. 

Kartico lahko natisnemo kot QR Izpis.

Poglejmo še izpis Odprte postavke.

Ob izbiri tiskanje Odprtih postavk se odpre okno, ker lahko izpis še dodatno omejimo. Šifra konta, Šifra stranke in Analitike se izpolnijo iz predhodnih omejitev. 

Odprte postavke lahko natisnemo kot QR Izpis.


Odpiranje in zapiranje postavk

Namen obdelave Odpiranje postavk je odpiranje že zaprtih postavk.

Enaka obdelava se nahaja tudi pod Pripomočki/Odpiranje postavk. Če želimo zapiranje na določeni stranki odpreti, označimo Zaprte postavke, tako kot je prikazano na spodnji sliki.

Nato izberemo gumb , izberemo dokument, ki ga želimo odpreti ter izberemo gumb .

Dokument, ki smo ga odprli, nahaja med odprtimi postavkami.

Postavke, ki niso bile še zaprte, lahko zapiramo z obdelavo Zapiranje postavk.

Enaka obdelava se nahaja tudi pod Pripomočki/Zapiranje postavk. Če želimo zapiranje na določeni stranki izvesti, označimo Odprte postavke, tako kot je prikazano na spodnji sliki. Tako se nam prikažejo vse odprte postavke za določeno stranko.

Izberemo gumb , izberemo dokument, ki ga želimo zapreti, izberemo Vezo (v primeru, da plačilo zapiramo samo z enim računom) ali pa Več zapiranj (v primeru, da želimo zapreti plačilo z več računi).


Izbrano/e postavko/e zapremo z gumbom .

Dokument, ki smo ga zaprli, se nahaja med zaprtimi postavkami.


 Priponka na pregledu kartice

V primeru, da ima postavka na pregledu kartice pripet dokument, ga lahko z dvoklikom na Priponko odpremo in pregledamo.


V tem prispevku