Vrste odpadkov

Preglednica Vrste odpadkov je preglednica, ki vsebuje podatke o vrstah odpadkov.

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre vrstica za vnos nove vrste odopadka.

Šifra – se določi samodejno.

Tip odpadka – vpišemo oziroma izberemo tip odpadka.

Cena EUR/kg – vpišemo ceno ravnanja z odpakom v sistemu družbe SLOPAK za kg odpadne embalaže.

Osnovni je prednastavljen in v načelu se mu samo doda ceno ravnanja z odpadki. Vnos je omogočen samo zaradi tega, če bi se pojavili dve ceni za isti tip odpadka.

Ob kliku na gumb  - Briši zapis (Delete) se po potrditvi brišejo podatki o vrsti odpadka.

V tem prispevku