Izvoz šifranta ZZZS

Program omogoča izvoz šifranta občin. Na vrhu okna ZZZS je gumb  - Izvoz podatkov. S klikom na ta gumb se odpre spodaj prikazano okno:

Področje –določimo mesto, na katero bomo shranili podatke o ZZZS. Pri določanju poti si pomagamo s klikom na gumb . Odpre se novo okno Odpiranje, kjer postopoma (od diska, preko map) določimo pot do datoteke – po kliku na Potrdi, bo programna izbrano področje pripravil datoteko SPLZZZS.

V tem prispevku