Dohodek za vodenje poslovnega subjekta v programu za Obračun plač

Do sedaj je bilo določeno, da se pri vrsti dohodka 1144 – Dohodek za vodenje poslovnega subjekta niso upoštevali normirani stroški, na novo pa je določeno, da se v osnovo za obračun prispevkov všteva celoten prejet dohodek (vključno s povračili stroškov, ki se na podlagi določb 44. čl. ZDoh-2 ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine določene s predpisom vlade) zmanjšan za normirane stroške v višini 10%. Sprememba velja za izplačila od 1.2.2024 dalje.

Velja opozoriti, da v Saop programu za obračun plač zagotavljamo skladen obračun dohodka za vodenje poslovnega subjekta, izplačilo povračil stroškov poslovodni osebi (npr. prevoza, prehrane) pa v Saop programu za obračun plač ni mogoče izvesti. V takem primeru je potrebno, da si uredite nastavitve za obračun poslovodenja v programu Drugi osebni prejemki. Navodila za obračun poslovodenja v programu DOP se nahajajo TUKAJ. V kolikor programa Drugi osebni prejemki nimate, lahko pošljite na info@saop.si povpraševanje.  

Za pravilni obračun Dohodka za vodenje poslovnega subjekta je potrebno, da imate nameščeno verzijo Saop 2024.04.001 oz. novejšo. 

Obračun izvajate po običajnem postopku v programu za obračun plač. Novo je to, da ko dodamo nov obračun z Vrsto dohodka 1144 (in je vpisan podatek Datum izplačila po 1.2.2024) sistem samodejno predlaga podatek  Odstotek normiranih stroškov – 10,00%. Podatka tudi ne moremo izbrisati, saj je le-ta pogoj za pravilni obračun (kontrola glede na datum izplačila).

 (slika je informativna, namenjena zgolj prikazu vnosa podatka Odstotek normiranih stroškov)

 Ostalih nastavitev, katere običajno uporabljate pri obračunu ni potrebno spreminjati.

Obračunski list je bil ustrezno dopolnjen (spremenjen) v delu, ki se nanaša na osnovo za obračun prispevkov (osnova je zmanjšana za normirane stroške), ter osnove za obračun dohodnine (pri izračunu osnove za dohodnino normirani stroški niso upoštevani).

Prav tako tako je bila ustrezno dopolnjena priprava REK- O obrazca (priprava je samodejna, ustrezno se izpolnijo polja, katere je potrebno posredovati na REK-O obrazcu).

Postopek samega obračuna poslovodenja izvedete po običajnem postopku (kot obračun plače).

V tem prispevku