Vnos plana na izkazih

Vnos plana po postavkah izkaza

Vnos plana je preglednica, v katero lahko vnašamo plan po mesecih za izkaze, ki jih imamo v šifrantu Izkazov. V DK / Šifranti / Šifranti DK / Izkazi z dvoklikom odpremo izbrani izkaz. V levem spodnjem kotu okna imamo ikono za vnos plana.

Plan lahko vnesemo na dva načina, in sicer z ročnim vnosom direktno v preglednico plana ali avtomatsko, s prenosom podatkov preteklega leta ali plana preteklega leta.

Ročni vnos

Ko kliknemo na Plan, se odpre spodnje okno. 

V preglednico vnašamo plan za posamezno postavko po mesecih direktno v vrstice.

V primeru, da imamo izkaz urejen tako, da planiramo po analitiki, vnašamo tudi postavke v preglednico plana po analitiki. 

 

Polje šifra analitike postane aktivno, bele barve.

Za vsako šifro analitike moramo odpreti svojo šifro postavke, in sicer s klikom na gumb Insert na tipkovnici. Novo šifro postavke lahko vnesemo tudi tako, da se postavimo na zadnjo vrstico preglednice in vnesemo postavko.

 

V stolpec šifra analitike vnesemo analitiko iz šifranta, v našem primeru stroškovno mesto.

Avtomatska priprava plana

Ob kliku na gumb Prenos plana se odpre okno, v katerem izberemo ali bomo podatke pripravili iz Plana preteklega leta ali iz Izkaza preteklega leta. 

Sledi še vnos podatkov:

  • Iz leta plana – vpišemo leto, iz katerega bomo prenesli podatke. 
  • V leto plana – vpišemo leto, v katero bomo prenesli podatke. 
  • Faktor planiranega zneska postavke – določimo faktor, s katerim bomo pomnožili prenesene zneske za nov plan.
V tem prispevku