Kontrola obstoja kalkulacij DN

Pripomoček je namenjen izvedbi kontrole ali ima vsak (izbran) delovni nalog izdelano kalkulacijo. Če delovni nalog nima kalkulacije, potem se zanj ne izkazujejo potrebe po sestavinah in ne napoveduje povečanje zaloge izdelka.

Pripomoček je za operaterja zaprt. Aktivacijo pripomočka za operaterja izvedemo preko aplikacijskega varnostnega sistema »VRP – Meni, pripomočki – Kontrola obstoja kalkulacij DN – prepovedano«.

Po zagonu pripomočka se odpre pogovorno okno v katerem določimo za katere naloge bomo izvedli kontrolo obstoja kalkulacij:

  • Knjiga DN od do – izberemo razpon knjig delovnih nalogov za katere izvajamo kontrolo.
  • Številka DN od do – izberemo razpon številk delovnih nalogov.
  • Leto DN od do – izberemo razpon letnic delovnih nalogov.
  • Datum DN od do – izberemo razpon datumov delovnih nalogov.

Kontrolo obstoja kalkulacij izvedemo preko ukaza »Naredi«. 

V primeru, da med izbranimi nalogi ni nalogov, ki bi imeli izdelano kalkulacijo, dobimo obvestilo:

Izvedbo te kontrole lahko tudi avtomatiziramo, da se izvede ob vsakem zagonu programa VRP (glej navodila za nastavitev programa).

V tem prispevku