Tiskanje nalepk na delovnih nalogih

Sistem sedaj omogoča več različnih načinov tiskanja nalepk tudi v povezavi z naročili, iz katerih je nastal delovni nalog.

Za koga je primeren sistem tiskanja nalepk na delovnih nalogih?

Sistem tiskanja nalepk na delovnih nalogih bodo uporabljala tista podjetja, ki nalepke tiskajo ob proizvodnji in ne kasneje na odpremi (za ta podjetja obstaja sistem tiskanja nalepk na odpremnih nalogih). Pomeni, da se nalepke natisnejo ob razpisu (ali zaključku) delovnega naloga in se jih na izdelke dodaja v proizvodnem postopku (preden pridejo izdelki v skladišče) in ne v postopku odpreme.

Izvedba tiskanja nalepk

Zagon tiskanja nalepk delovnih nalogov sprožimo preko gumba »Nalepke« na preglednici delovnih nalogov:Odpre se okno z nastavitvami nalepk:Zgornji del nastavitev (od podatka »Knjiga DN« do podatka »Naročilo«) je namenjen izboru delovnih nalogov, za katere želimo pripraviti nalepke.

Spodnji del nastavitev (podatek »Sledenje« in »Izbira števila nalepk«) pa je namenjen določitvi, kakšne bodo količine nalepk za posamezni delovni nalog ter na kaj (poleg delovnega naloga) bodo še vezane.

V izbirnem podatku »Sledenje« imamo tako na izbiro naslednje možnosti:

 • Brez pomeni, da se nalepke za posamezen delovni nalog ne bodo dodatno delile in bo njihova količina odvisna samo od izbire v podatku »Izbira števila nalepk«. 
 • Po serijah - pomeni, da bomo za posamezen delovni nalog dobili toliko različnih nalepk, kolikor imamo za delovni nalog prijavljenih serij. Količina posamezne nalepke pa bo potem odvisna od izbire v podatku »Izbira števila nalepk«.
  Primer, ko imamo za delovni nalog razpisane serije po posameznih velikostnih številkah izdelka (majice): 

V kolikor na nastavitvah tiskanja nalepk določimo sledenje po sistemu »Po serijah« in potem določimo število nalepk po sistemu »Razpisana količina DN«:...dobimo za ta delovni nalog toliko nalepk, kolikor je serij v nalogu ter za vsako serijo predlagano število nalepk, ki je enako razpisani količini posamezne serije:

 • Po naročilih - pomeni, da bomo za posamezen delovni nalog dobili toliko različnih nalepk, kolikor različnih naročil kupcev je vezanih na delovni nalog. Količina posamezne nalepke pa bo potem odvisna od izbire v podatku »Izbira števila nalepk«. Seveda ta možnost deluje le, če je bil delovni nalog razpisan direktno iz naročil kupcev ali pa so bila naročila prenesena v plan proizvodnje in od tam razpisana v delovne naloge.
  Primer, ko imamo delovni nalog razpisan na podlagi treh vrstic plana proizvodnje, ki so nastale iz posameznih naročil kupcev:

V kolikor na nastavitvah tiskanja nalepk določimo sledenje po sistemu »Po naročilih« in potem določimo število nalepk po sistemu »Po planu/naročilu kupca«:...dobimo za ta delovni nalog toliko nalepk, kolikor je naročil kupcev, iz katerih je nalog nastal. Za vsako naročilo pa predlagano število nalepk, ki je enako naročeni količini:V izbirnem podatku »Izbira števila nalepk« (delno sicer opisano že zgoraj) določamo, koliko nalepk za posamezni delovni nalog (ali serijo ali naročilo) bomo izpisovali. Na izbiro imamo naslednje možnosti:

 • Eno za vsak DN - pomeni, da se predlaga izpis ene nalepke«. 
 • Razpisana količina DN – pomeni, da se predlaga količina, ki je enaka razpisani količini delovnega naloga (ali serije; ta možnost ni na voljo pri tiskanju nalepk po naročilih). 
 • Razpisana količina DN – pomeni, da se predlaga količina, ki je enaka razpisani količini delovnega naloga + dodatek določen za izdelek v šifrantu artiklov (dodatek se vpiše na zavihku »Lastnosti«, v polje »Nalepke dodatek« in predstavlja dodatno število nalepk). Enako velja za serije, medtem ko ta možnost ni na voljo pri tiskanju nalepk po naročilih. 
 • Izdelana količina DN – pomeni, da se predlaga količina, ki je enaka izdelani količini delovnega naloga (ali serije; ta možnost ni na voljo pri tiskanju nalepk po naročilih). Torej lahko v tem primeru nalepke tiskamo šele, ko je proizvodnja (delno) zaključena. 
 • Po planu/naročilu kupca – pomeni, da se predlaga količina, ki je enaka naročeni količini iz naročila kupca. Ta možnost je na voljo le pri tiskanju nalepk po naročilih.

Pripravo nalepk izvedemo preko gumba .

Pripravi se preglednica s predlaganim številom nalepk po izbranem sistemu:V preglednici lahko spremenimo dva podatka:

 • Število nalepk – predlagano število lahko spremenimo, pomeni, da se bo dejansko tiskalo tako število nalepk, kot smo ga vpisali v to polje. 
 • Količina pak. – predlagano količino pakiranja (za izdelek se iz šifranta artiklov predlaga podatek o količini pakiranja). Tako lahko spremenimo tudi podatek o pakiranju (pomeni kakšna količina izdelka je v eni enoti pakiranja, ki jo bomo opremili z nalepko).

Tiskanje nalepk nadaljujemo preko gumba . Odpre se nam seznam z različnimi qrd izpisi nalepk, v katerem izberemo ustrezno obliko in nalepke natisnemo:Program VRP vsebuje en sam vzorčni izpis nalepk. Vsako podjetje si mora izpis nalepk prilagoditi svojim potrebam. Za to se uporablja orodje oblikovanja QRD, kot to velja za večino izpisov iCentra.

V tem prispevku