Knjiženje v Blagajniško poslovanje

Knjiženje v Blagajno – Blagajniško poslovanje je na voljo v knjigah z davčnim potrjevanjem računov, ne glede na statuse, ki preprečujejo spreminjanje računa, kot so: ni kljukice 'Gotovinska prodaja', račun je že knjižen (rdeč), račun je v potrjevanju ali potrjen, račun je izstavljen...

Ob knjiženju izdanega računa (tudi kljub stanju dokumenta Izstavljen) je dovolj, da kliknemo gumb . Pojavi se okno, kjer potrjujemo knjiženje računa v Blagajniško poslovanje.


Ob potrditvi se odpre novo okno, katerega ustrezno izpolnimo.


Ob kliku na Potrdi se nam odpre okno, kjer izberemo način plačila.

Ob potrditvi izpolnjenega okna se odpre še okno Blagajniškega prejemka katerega ustrezno zaključimo.

Na tak način ni potrebno vstopati na sam dokument izdanega računa, da bi izpolnili podatke potrebne za knjiženje izdanega računa v Blagajniško Poslovanje. Vneseni podatki pa se ravno tako zapišejo na ustrezno mesto v izdanem računu.
 

V tem prispevku