2024.04.003

DK Dvostavno knjigovodstvo

  • Posredno knjiženje - Brisanje knjižb: 
    • Dodana izbira, ali operater želi izbrisati povezani DDV dokument ali ne. V primeru, da se operater odloči samo za brisanje knjižb, se izbrišejo tudi povezave do DDV dokumenta. DDV dokument je v takem primeru mogoče naknadno izbrisati ročno iz knjige DDV.

mojINFO

  • mojINFO - Potrjevanje - Nepotrjeni dokumenti in Arhiv dokumetov: omogočen je pregled priponk tudi v primeru, ko potrjevalec potrjuje dokumente iz različnih uporabnikov (nazivov)

V tem prispevku