Mobilno potrjevanje računov - potrjevanje s terena

Rešitev mobilno potrjevanje omogoča potrjevanje računov na daljavo s terena.

Račune lahko potrjujete tudi na daljavo tako, da ob vstopu v rešitev mobilno potrjevanje vpišete Uporabniško ime in Geslo:Na levi strani se prikaže število in vrsta dokumentov, ki vas čakajo na potrditev. prikazanem primeru je to 18 prejetih računov:Nadaljujete s klikom na

S hitrim potrjevanjem lahko enostavno obkljukate račune (rdeči okvir na spodnji sliki) ter jih z gumbom Potrdi masovno potrdite. Hitri način potrjevanje se navadno uporablja za tiste račune, ki se iz meseca v mesec ponavljajo.Vsebino posameznega računa pa lahko podrobneje pregledate ob dvokliku nanj. S predogledom (slika spodaj) se lahko prepričate ali je račun pravilen in dogovoru dobaviteljem. Ob kliku na Potrdi račun potrdite.Račun je pripravljen za nadaljnjo obdelavo. V Knjigi prejetih računov se tako lahko pripravi plačilni nalog in izvede knjiženje v Dvostavno knjigovodstvo ter v DDV. 

V tem prispevku