Potni nalogi

Program Obračun potnih nalogov je namenjen izdaji, obračunavanju in vodenju evidence nalogov za službena potovanja ter izdaji in vodenju evidence potnih nalogov za prevoz oseb.
Zadnji nasveti