Odklepanje gotovinskega računa v trgovini na drobno

V trgovini na drobno se kdaj dogodi, da smo narobe poknjižili račun in bi radi popravili knjiženje računa. Predpogoj da lahko ponovno knjižite gotovinski račun je da  knjižbe v dvostavnem knjigovodstvu ne obstajajo, prav tako račun ni v knjigi izdanih računov v modulu davek na dodano vrednost.

Da je gotovinski račun knjižen v blagajniško poslovanje, v davek na dodano vrednost N ter v dvostavno knjigovodstvu vidimo v razpredelnici gotovinske prodaje.


Če želimo račun odkleniti je potrebno iti v meni pripomočki, odklepanje računov.V maski določimo poslovalnico, lahko si omejimo izbor računov, da lažje poiščemo račune katere želimo odkleniti. Izberemo katere zapise v posameznem modulu želimo odkleniti, na kar z gumbom odkleni te zapise odklenemo.


Ko odklenemo zapise/knjižbe lahko za dotični račun/račune ponovno naredimo knjiženja.

V tem prispevku