Novi zneski premij KDPZ od 1.1.2024 dalje

V Uradnem listu številka 133/2023, z dne 27.12.2023, so bili objavljeni novi zneski premij KDPZ, ki veljajo od obračuna plače za mesec januar 2024 dalje.

Nove zneske premij bomo vgradili v verzijo Saop 2024.01.001, ki bo izšla 29.1.2024 oziroma novejšo.

Preden boste izvedli obračun premij KDPZ zaposlenim za mesec januar 2024, morate imeti nameščeno zgoraj navedeno verzijo oziroma novejšo, drugače se vam ne bodo obračunale pravilne premije zaposlenim.


V tem prispevku