SDD – SEPA direktne obremenitve v programu Obračun storitev in knjiženje plačil v Spremljanje plačil računov

V programu Obračun storitev je mogoče pripravljati mapo za izvoz SDD SEPA direktne obremenitve.

Najprej v šifrantu strank odprete banko, na katero boste vpisovali podatke za SDD. V preteklosti ste za vsako banko odprli novo šifro stranke (banko), vendar to ni več potrebno, odprete namreč lahko samo eno banko in nanjo vežete vse SDD.

 


Šifra in naziv stranke sta poljubna, pomembno je le, da v polje Naziv bančnega računa vpišete »OST-TRAJNIK« (črke morajo biti velike tiskane, brez presledkov in v ednini!). S tem ste banko za SDD uredili in jo lahko uporabljate pri vseh plačnikih.

Tisti, ki imate še iz preteklosti na koristnikih izbrane točno določene komercialne banke (NKBM, Banka Koper, NLB…), nimate potrebe po spreminjanju teh bank na vseh posameznikih, za vnaprej pa lahko uporabljate samo eno splošno šifro banke.

Na samem koristniku (otroku, učencu, dijaku, oskrbovancu) izberete najprej šifro banke, ki jo uporabljate za SDD, vpišete številko računa kot vam jo je navedel plačnik na soglasju za SDD, v polje SDD soglasje se vpiše šifro koristnika ter datum soglasja, kdaj je bilo soglasje s strani plačnika podpisano.

SDD dan zapadlosti, pa je namenjen tistim, ki izrazijo posebno željo za dan bremenitve plačila in je različen od datuma zapadlosti računa izbranega na obračunu.


Pri samem obračunu ni posebnosti, pripravimo ga kot običajno. Izvoz datoteke SDD direktne bremenitve pripravimo na samem obračunu na ikoni za izvoz z izbiro SDD SEPA direktne obremenitve.


Odpre se naslednje okno z že izpolnjenimi podatki. Vpisati morate le Datum soglasja do za ponovno oddajo.Leto obračuna, Številka obračuna: program samodejno ponudi leto in številko obračuna, na bazi tega kjer se kot uporabnik nahajate.
Šifra banke: tega polja ne izpolnjujete, saj iz obračuna program pošlje bremenitve za vse banke v le enem paketu.
Številka paketa: v primeru, da v enem dnevu pripravite in pošljete na Ujp več SDD datotek (torej iz več različnih obračunov), svetujemo uporabo različnih številk paketov.
Datum soglasja do za prvo oddajo: v polje vpišete datum, zadnje oddaje SDD datoteke na Ujp (navadno je to datum zadnjega obračun). Pomemben je zato, da vsi na novo vneseni trajniki, po tem datumu, v paketu pridobijo oznako statusa »FRST«. Na ta način Ujp prepozna in posledično tudi drugače obravnava na novo vnesene trajnike. Statuse posameznih zapisov lahko preverite preko spodnjega gumba Pregled in sprememba statusa.
Referenčna oznaka soglasja prejemnika plačila: ta oznaka prejemnika plačila je obvezna v vseh transakcijah SDD in je vidna na pogodbi, ki jo sklenete z Ujp-om. V program jo vpišete praviloma enkrat. Sistem si namreč zadnji potrjen vnos zapomni in ga samodejno predlaga ob naslednjem pošiljanju.
Oznaka prejemnika iz pogodbe: gre za isto številko kot je referenčna oznaka soglasja prejemnika plačila, torej kopirate zgornji zapis.
Mapa za datoteko SDD: iz te mape boste na UJP posredovali datoteko s SDD trajniki. Program ponudi pot iz nastavitev programa.
Ime datoteke: v polje program samodejno vpiše ime datoteke sestavljeno iz SDD-ImeOperaterja-datum in čas priprave datoteke.

Če želimo pregledati podatke vezane na bančne račune in ki naj bi se prepisali v datoteko SDD, kliknemo na gumb .

V datoteko se ne prepišejo zapisi, ki so zapisani z rdečo pisavo, ker:

  • manjka SWIFT na bančnem računu plačnika ali
  • manjkajo podatki soglasja

V tem primeru moramo podatke na plačniku urediti in ponovno pripraviti datoteko.

V koloni »Status« lahko vidimo tudi status trajnikov v paketu (prva oddaja-FRST ali sledeče oddaje-RCUR za tega plačnika).


Po kliku na gumb Izvajaj se vam na izbrano mesto pripravi datoteka, ki jo uvozimo na UJP.

Celoten obračun preko izvozov prenesete v nadaljnjo knjiženje v modul SPR, kjer imate možnost spremljanja tudi podatkov o plačilih SDD trajnikov, vključenih v izpisek med vsa ostala prejeta plačila.Več o pripravi obrazca za SDD v iCentru najdete na naši spletni strani pod brezplačnimi navodili za delo z naslovom Priprava obrazca SDD soglasje.

V tem prispevku