Prenos Dobavnice iz Negotovinske prodaje v Gotovinski račun

Uporabniki modula Trgovina na drobno imamo možnost, da za odpremljeno blago po dobavnicah izstavimo gotovinski račun.

Za uporabo spodaj opisanega načina dela predlagamo uporabo posebne šifre Vrste prometa (knjige), da ne prihaja do nepreglednega knjiženja dokumentov.

Uporaba le tega je opcijska in je na voljo samo z dodatno nastavitvijo v nastavitvah modula Trgovina na drobno.Če kljukice tukaj ni, se gumb v blagajni ne pojavi in s tem ni sprememb za uporabnike, ki tega ne potrebujejo.

Z dodatno nastavitvijo se na Gotovinski prodaji na vnosnem oknu pojavi nov gumb »Iz dobavnice«, ki je dostopen tudi s tipkovnico Alt+I. Odpre se posebno okno, kjer se vedno ponudi kupec, za katerega pripravljamo račun. Kupca lahko vnaprej na gotovinski prodaji izberemo preko Kupec (F4), v nasprotnem se ponudi kupec iz nastavitev, ki ga lahko brez težav zamenjamo s pravim kupcem.Glede na podatke nad preglednico se nam v zgornjem predelu preglednice prikažejo vse dobavnice za to stranko, in prikazane so samo dobavnice, ki se lahko prenesejo. Izpolnjeni morajo biti pogoji:

  • nefakturirane dobavnice 
  • dobavnice, katere niso bile izdane s kartico zaupanja 
  • dobavnice, katere niso že bile prenesene v gotovinski račun 
  • v primeru povezave z MSP dobavnice, katere so v celoti knjižene v skladiščno poslovanje 
  • ujemati se morajo osnovni podatki: rabat, cenovno področje, denarna enota, SM – stroškovno mesto, SN – stroškovni nosilec ter Analitika 
  • poslovalnica 
  • knjižno leto 
  • strankaGlede na označeno dobavnico se v spodnjem levem delu ekrana prikažejo artikli te dobavnice.Posamezno dobavnico lahko označimo z dvoklikom v stolpcu OK ali s pomočjo spodnjih gumbov »Izberi vse« Alt+B ali razveljavimo izbor »Opusti vse Alt+S
Artikli iz dobavnic, ki so izbrane, se prikažejo v desnem spodnjem predelu ekrana. Nad preglednico je informativni seštevek za plačilo izbranih dobavnic.Želen izbor dobavnic potrdimo z gumbom »Knjiži« ali Alt+K in odpre se okno:

POMEMBNO !
V primeru, da se odločite za potrditev prenosa, povratka več ni in ni popravka dokumentov. Avtomatsko se s to potrditvijo izvede prepis artiklov na Gotovinski račun, a s tem tudi stornacija
 izbranih dobavnic.

Nastane račun, ki ga zaključimo po običajnem postopku brez spreminjanja: F12 ali Alt+P.Na negotovinski prodaji avtomatsko nastanejo na tekoči datum stornirane dobavniceUporaba je na voljo samo operaterjem, ki imajo dovoljenje (aplikacijski varnostni sistem) za prenose dobavnic v gotovinsko prodajo.

 

V tem prispevku