Dodajanje novih pozicij sestavnice

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Pozicija sestavnice, v katero vpišemo podatke o poziciji sestavnice.

Sestavina – vpišemo oziroma izberemo šifro artikla, iz kateraga je sestavljen nadrejeni artikel.

Količina – vpišemo količino sestavine v sestavu

Za enot sestava – vpišemo za koliko enot sestava velja vpisana količina.

Izmet – vpišemo odstotek izmeta sestavine pri izdelavi sestava.

Začetek veljavnosti – vpišemo datum, od katerega velja pozicija sestavnice. Če ni izpolnjeno, veljavnost pozicije navzdol ni omejena.

Konec veljavnosti – vpišemo datum, do katerega velja pozicija sestavnice. Če ni izpolnjeno, veljavnost pozicije navzgor ni omejena.

Risba – vpišemo oznako risbe, na kateri se pojavlja pozicija

Opomba – vpišemo ompombe o poziciji sestavnice.

Ob vnosu/spremembi sestavnice se izvede kontrola na čikličnost sestavnice. Če je sestav neposredno ali posredno sama sebi sestavina, se prikaže sporočilo:

in taka pozicija se ne vpiše.

V tem prispevku