Priprava obrazca ER-28

Tako kot pri Izračunu osnov za boleznine, so se tudi pri pripravi obrazca ER-28 v programu SAOP, do sedaj upoštevale dejanske ure iz obračuna plač. Glede na objavljeno navodilo s strani ZZZS-ja, ki je podrobneje predstavljeno v članku Ponovni izračun osnov za boleznine – pred obračunom plače za marec 2024, smo dopolnili tudi pripravo obrazca ER-28. Pri pripravi obrazca se morajo prav tako upoštevati točno take ure, kot so se mesečno poročale na REK-O obrazcu.  

Za pravilno pripravo obrazca ER-28, morate imeti nameščeno verzijo SAOP 2024.03.001 ali novejšo. 

Do priprave obrazca ER-28 dostopate preko modula Obračun plač zaposlenim. Izberemo Letne obdelave…Poročilo o zadržanosti in osebnem dohodku (ER-28)…


Izberemo leto 2023 ter zaposlenega kateremu želimo ponovno pripraviti obrazec. Izberemo še Obračun glede na Dejanske ure. Izpis lahko damo na predogled ali natisnemo. 

Podatek o izplačanih bruto plačah ostaja enak. Spremeni se podatek skupaj dejanske ure, saj so z novo pripravo zapisane točno take ure, kot so se mesečno poročale na REK-O obrazcu.  

V tem prispevku