Zapiranje več računov z enim plačilom

Pri knjiženju plačil imamo tudi možnost zapiranja več računov z enim plačilom. To storimo s klikom na gumb 

Odpre se nam spodnje okno.

V polje ODPRTO v breme vpišemo skupni znesek plačila. Nato s kljukico v stolpcu V Izbiro izberemo račune, ki jih želimo zapreti. V stolpcu Znesek zapiranja lahko spremljamo kolikšen del vrednosti smo zaprli. Če želimo določen dokument zapreti samo delno, moramo ta dokument odkljukati kot zadnji. Na dnu strani lahko med izbiranjem dokumentov za zapiranje spremljamo kolikšen znesek še ostaja odprt (Razlika) in kolikšen znesek smo že zapirali (Zbirno). Ko je Razlika enaka 0, Zbirno pa enako znesku plačila, lahko s klikom na Izberi potrdimo zapiranje. 

Odpre se nam vnosno polje posrednega oz. neposrednega knjiženja, kjer samo potrdimo vnos z gumbom in pripravijo se nam vknjižbe za vse izbrane dokumente.V primeru, da nimamo v tabeli stolpca V Izbiro, preverimo, če je v zadnjem delu tabele, oz. z desnim klikom na miški izberemo Izbira stolpcev. Na levi strani tabele (Polja ki so na voljo) se postavimo na V Izbiro, ga prenesemo na desno stran tabela (Izbrana polja) s klikom na gumb  ter potrdimo. Polje V Izbiro bomo imeli na zadnjem mestu v tabeli. Polje lahko prenesemo na prvo mesto tabele s pomočjo miške, z levim klikom stisnemo na polje ter premaknemo miško v levo, da pride na želeno mesto.

V tem prispevku