Nahajališča

Namen šifranta je vnos nahajališč osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Posameznemu nahajališču lahko določimo, kateremu stroškovnemu mestu pripada. Pri vnašanju osnovnih sredstev ali drobnega inventarja in izbiri nahajališča, nam bo program tako vpisal tudi stroškovno mesto, kateremu pripada.


Če nahajališča ne potrebujemo več, ga lahko označimo kot neaktivno. Brisanje iz šifranta ni priporočljivo, zaradi zgodovine podatkov.


 

V tem prispevku