Naročanje dobaviteljem - nabava osnovnega sredstva

Tak sistem naročanja je primeren za enkratne nabave, kot je na primer nabava osnovnega sredstva, ali nabave, ki so vezane na določen nabavni seznam ( material za vzdrževanje, ki ga potrebuje hišnik, ali material, ki ga potrebuje učitelj pri pouku) oziroma na potrjen predračun dobavitelja.

V teh navodilih je opisan postopek naročila osnovnega sredstva. 

Pred vpisom naročila priporočamo, da odprete fascikel, kjer se bodo zbirali vsi dokumenti konkretne nabave. V sistemu, ki je opisan se smatra prejem maila odgovorne osebe za potrditev izvedbe naročila, zato je pred vpisom naročila priporočljivo odpreti tudi fascikel za vso dokumentacijo nabave.

Do naročil dostopamo Kliknemo na gumb

Odpre se okno za vnos naročila. Najprej izpolnimo podatke označene z

Na naročilo pripnemo mail, ki nam služi kot osnova za naročilo. Iz tega je tudi jasno razvidno, kdo je naročilo potrdil.

Odpre se okno za vpis dokumenta v dokumentni sistem. Priporočam, da si ekran organizirate tako, da imate na eni strani odprta okna vezana na naročanje, na drugi strani pa prejete maile.

Najprej kliknemo na priponko naročila (1) odpre se raziskovalec dokumentov ( okno v desnem spodnjem delu slike. Nato označimo prejeti mail, ki nam je osnova za naročilo (2). s funkcijo povleci in spusti prekopiramo celotni mail v dokumentni sistem.

Odpre se okno za vpis manjkajočih podatkov za umestitev dokumenta v dokumentni sistem.

Ko potrdimo je dokument v dokumentnem sistemu.

Kliknemo na izberi, da se dokument veže še na naročilo, ki ga izdelujemo.

Iz priponke , ki pomeni osnovo naročila je razviden potek internega naročila

Sedaj vpišemo še vsebino naročila ( zavihek vrstice)

Pri naročilu osnovnega sredstva je primerno, da imamo v šifrantu odprt splošen artikel, ki nam pomeni nabavo osnovnega sredstva.

Na vrstici naročila spremenimo naziv1 po potrebi tudi naziv 2. vpišemo tudi nabavno ceno.

Naročilo je vpisano

In pripravljeno za pošiljanje dobavitelju.

V tem prispevku