Izpis šifranta tehnoloških postopkov

Podatke iz šifranta Tehnološki postopki natisnemo tako, da najprej kliknemo na gumb  - Izpis šifranta (Ctrl+P). Odpre se okno kjer podamo podrobnosti za želeni izpis.

Šifra tehnološke sestavnice – vpišemo tehnološke postopke, ki jih želimo natisniti.

Delni naziv – vpišemo delni naziv tehnoloških postopkov, ki jih želimo natisniti.

Tiskanje operacij - označimo ali želimo tiskati operacije ali ne.

Prikaži opombe - označimo ali želimo tiskati opombe ali ne.

Opis liste – vpišemo naziv liste, ki ga želimo tiskati v glavi dokumenta.

Razvrščanje - določimo kako bo izpis urejen (po šifri ali nazivu tehnološkega postopka).

Izpišem nastavitvene podatke – označimo ali želimo na listi natisniti nastavitvene podatke ali ne.

V tem prispevku