Osnove obračuna - obračun povečanega in zmanjšanega obsega pedagoškega dela ter interesnih dejavnosti

Navodilo je pomembno za šole, ki obračunavate povečan in zmanjšan obseg dela.

Ker je potrebno zaposlenim pri obračunu plače za mesec september obračunati dodatek za povečan in zmanjšan obseg dela ter ure interesnih dejavnosti je potrebno, da si na šifrah osnov obračuna 030 (Št. del. Tednov pouk) in 036 (Urna osnova int. dejavnosti) pri podatku vrednost osnove obračuna vpišete ustrezno vrednost.  

Ko boste pognali obdelavo Obračunaj vse, se bodo dodatki ustrezno avtomatsko izračunali.

(slika je informativna, namenjena zgolj prikazu vnosa osnov obračuna določenih dodatkov)

Vrednost 4,33 na osnovi 030 je informativna, namenjena zgolj prikazu vnosa podatkov. V vrednost osnove 030 Št. delovnih tednov –pouk,   morate vpisati pravilni podatek, ki je določen za mesec september 2021! Prav tako velja za osnova 036 – Urna osn.-inter. dej., kamor vnesete ustrezno urno postavko.

V tem prispevku