Kuhinja, recepture in jedilniki

Program Kuhinja je namenjen osnovnemu spremljanju porabe živil v kuhinji. Omogoča izpise jedilnikov, enostavno knjiženje porabe živil za vse dnevno planirane obroke, izračun dejanske povprečne vrednosti obroka na osnovi števila obrokov in vrednosti porabljenih živil. Sistem omogoča planiranje porabe v kuhinji, ker lahko preko receptur in predvidenega števila obrokov predvidimo materialni strošek posameznega obroka. Povezan je z obračunom storitev, kjer lahko v povezavi z evidenco obrokov prenesemo število naročenih obrokov v program kuhinja. Pri prenosu podatkov se preračuna velikost posameznega obroka.