Verzija 2022.01.004

Knjiga prejetih računov (prenovljen modul*)

Priprava knjižb - dopolnitev pri pripravi knjižb v primeru, da collation ni nastavljen na Slovenian_CI_AS.

V tem prispevku