Vnos knjižnih skupin

Šifrant Knjižne skupine omogoča vnos knjižnih skupin, ki jih uporabite pri pripravi knjiženja za glavno knjigo v programu Prejeti računi – zavihek Knjiženje.

Vnos knjižne skupine

Podatke o knjižnih skupinah vnašamo v Knjigi prejetih računov v meniju Šifranti/ Knjižne skupine.
Izpolnitev podatkov na zavihku Konti nam omogoča, da se pripravijo podatki za knjiženje v DK. Priporočljiv je vnos konta dobaviteljev, lahko pa vnesemo tudi ostale konte, npr. konto odhodka.Vnos kontov DDV ni več potreben, saj se pri pripravi vknjižb upoštevajo konti DDV iz nastavitev knjiženja v modulu Davek na dodano vrednost N (meni Šifranti/ Nastavitve knjiženja za Odbitni DDV).

Na knjižni skupini lahko določimo tudi temeljnico in dogodek. Če tega ne storimo, se pri pripravi vknjižb za DK upoštevajo nastavitve za temeljnico in dogodek na nivoju knjige dokumentov.

V tem prispevku