Vnos nove pošte

Najprej v preglednici določimo, ali delamo s prejeto ali s poslano pošto. Nato kliknemo na gumb Vnesi zapis (Insert). Odpre se spodaj prikazano okno:

Primer Prejete pošte:

Pošta je določena z naslednjimi podatki:

 • Zaporedna številka – avtomatično v okviru leta in v okviru prejete in poslane pošte  
 • Medij – Izbiramo lahko med Navadna, Elektronska, Faksirana
 • Stranka – Izberemo stranko iz šifranta strank, od katere smo pošto prejeli oziroma poslali
 • Vrsta pošte – Izberemo iz šifranta vrst pošt, ki ga lahko oblikujemo po želji
 • Predal oznaka - Izberemo med Operater, Zaposlen ali Stranka
 • Predal - Glede na oznako izberemo iz seznama operaterjev, zaposlenih, ali strank osebo, kateremu smo pošto oddali ali od njega prejeli.
 • Stroškovno mesto - izberemo stroškovno mesto.
 • Veza – Vpišemo lahko oznako, ki nam pove, na kak način se prejeta pošta obdeluje oziroma kje se je obdelovala poslana pošta.
 • Klasifikacijski znak – Izberemo ga iz šifranta, z njim razporedimo prejeto pošto glede na klasifikacijski načrt. 
 • Opis – Poljuben opis, glede na katerega bomo lahko poiskali določeno pošto v preglednici.
 • Priponka – Določeno pošto lahko shranimo v obliki priponke (npr. prejeti račun lahko poskeniramo v dokumentacijski sistem)
 • Opomba – Poljuben zaznamek vezan na pošto.

Tiskanje

Knjigo prejete ali poslane pošte lahko tudi izpišemo. Lista se lahko izpiše na osnovi naslednjih nastavitvenih podatkov:


V programu so trije vzorci izpisa Knjige pošte. Na podlagi teh lahko oblikujete poljubni izpis knjige pošte sami. 
Označimo vzorec, ki ga želimo uporabljati in kliknemo na gumb Predogled.

V tem prispevku