Razlogi izmeta

Šifrant razlogov izmeta je preglednica, ki prikazuje razloge izmeta pri izdelavi izdelkov delovnih nalogov, ki obstajajo v določenem podjetju. 

Vnos novega razloga izmeta

Ob kliku na gumb- Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Razlogi izmeta.  

  • Šifra – vnos šifre razloga izmeta.
  • Naziv – naziv razloga izmeta.
  • Opomba – dodatna opomba razloga izmeta.

Urejanje razloga izmeta

Podatke o razlogih izmeta spreminjamo tako, da najprej v preglednici Razlogi izmeta izberemo zapis, izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb- Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbranem razlogu izmeta.

Brisanje razloga izmeta

Razlog izmeta brišemo tako, da najprej v preglednici Razlogi izmeta označimo izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb- Briši zapis (Delete). Odpre se okno Potrdi.

Z »Da« izbrišemo razlog izmeta. 

Tiskanje

Podatke o razlogih izmeta lahko natisnemo na tiskalniku s klikom na gumb- Izpis šifranta (Ctrl P) . Odpre se naslednje okno: 

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

  • Šifra od do – vpišemo oziroma izberemo šifre razlogov izmeta za katere bi se izpisali podatki.
  • Razvrščanje - izbira je možna med: Šifra in Naziv. Glede na izbiro se potem sortirajo podatki na izpisu.
  • Naziv liste – možnost vnosa dodatnega opisa, ki se bo natisnil v glavi izpisa kot naziv liste.
  • Izpis nastavitev – izberemo ali se na koncu liste izpišejo nastavitve ali ne.

Po vnosu želenih podatkov se izpiše naslednja lista:

V tem prispevku