Dodajanje novih oddelkov

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Oddelek, kamor vpišemo podatke o oddelku.

Šifra – vpišemo šifro za vneseni podatek o oddelku.

Naziv – vpišemo naziv novega oddelka.

Opomba – vpišemo opombo o klasifikaciji.

V tem prispevku