E-kompenzacije

Obdelava E-kompenzacije omogoča pripravo obveznosti za prijavo v večstransko kompenzacijo v sistem www.eKompenzacije.com. Pripravljeno datoteko lahko uvozimo v sistem na spletni strani www.eKompenzacije.com

Obdelava se nahaja v Dnevne obdelave – Kompenzacije – E-kompenzacije. Kompenzacije pripravljamo enkrat mesečno.

Ko odpremo E-kompenzacije, se nam prikaže okno z vsemi kompenzacijami, ki jih imamo pripravljene. Ko prvič odpremo obdelavo, je preglednica kompenzacij prazna.Sklikom na gumb Vnesi zapis  se nam odpre spodnje vnosno okno za pripravo kompenzacije. 


V oknu Obveznosti s kljukico označimo Neobvezni (prostovoljni), kar pomeni da pripravljamo eKompenzacijo.

Polje Do datuma pobota je obvezen podatek. Vnesemo datum izvajala kompenzacije na eKompenzacijah. 

Od datuma zapadlosti .. do vnesemo, če se želimo še dodatno omejiti glede datumov zapadlosti. 

Vnesemo Konto oz. izbor kontov, za katere želimo pripraviti obveznosti za prijavljavo na eKompenzacije. 

Izbor kontov pripravimo sklikom na spodnjo ikono. Odpre se nam okno, v karem izberemo konte.

 

Izbiro potrdimo s klikom na gumb Potrdi. Na preglednici se nam poleg ikone  izpiše Izbrano po tabeli, kar pomeni, da smo konte za pripravo eKompenzacij izbrali v tabeli, polje Konto pa je prazno.


Vnesemo Dobavitelja oz. izbor dobaviteljev, za katere želimo pripraviti obveznosti za prijavljavo na eKompenzacije.

Izbor dobaviteljev pripravimo sklikom na spodnjo ikono. Odpre se nam okno, v karem izberemo dobavitelje. 

Izbiro potrdimo s klikom na gumb Potrdi. Na preglednici se nam poleg ikone  izpiše Izbrano po tabeli, kar pomeni, da smo dobavitelje za pripravo eKompenzacij izbrali v tabeli, polje Dobavitelj pa je prazno.


Izbor potrdimo in v preglednici se nam prikažejo odptre postavke izbranih kontov in dobaviteljev.

Rdeče obarvane vrstice nas opozarjajo, da ima stranka v šifrantu pomanjkljive podatke (npr. manjka davčna številka stranke). Podatke v šifrantu strank ustrezno dopolnimo in nadaljujemo s pripravo eKompenzacij.Obveznosti, ki jih želimo prijaviti v e-kompenzacijo, označimo s kljukico v stolpcu Ozn. S tem se samodejno izpolnijo polja v stolpcih  izpolnijo polja Prijavljeni znesek, Šifra konta in Dokument.Če želimo prijaviti vse obveznosti v tabeli v eKompenzacijo, to storimo s kljukico pred Potrdi vse. Če pa kljukico postavimo pred Opusti vse, prekličemo izbor.

Ko smo zaključili z izborom, kliknemo na Potrdi in eKompenzacija je pripravljena v tabeli.Postavimo se na eKompenzacijo in jo izvozimo v novo ali obstoječo mapo s klikom na Izvoz . Nadaljujemo s klikom na gumb Potrdi.

Na obvestilo, ali želimo nadaljevati, pritrdimo.

Status eKompenzacije je pripravljen.eKompenzacijo lahko pripravilo samo 1 krat na dan. V primeru, da bi želeli pripraviti še drugo eKompenzacijo, nas program na to opozori.V tem prispevku