Dodajanje novih zaznamkov

Ob kliku na gumb- Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Artikli – zaznamki, kamor vpišemo podatke o zaznamku za artikel.

Datum - vpišemo datum vnosa zaznamka oziroma ga s klikom na gumbizberemo v koledarčku. Program vedno ponudi tekoči datum.

Vrsta zaznamka – vpišemo ali izberemo šifro vrste zaznamka iz šifranta vrst zaznamkov.

Opis - vpišemo kratek opis pretvornika.

Opozorilo - podatekpomeni, da se tekst obarva v rdeče in se postavi na prvo mesto v preglednici zaznamkov,prazno pa, da se ne.

Čas opozorila – vpišemo ali izberemo čas opozorila.

Referent – vpišemo ali izberemo šifro referenta iz šifranta referentov. Predlaga se šifra referenta operaterja, ki vnaša zanamek.

Opomba - vpišemo poljuben tekst opombe.

Priponka – vsak zaznamek lahko vsebuje priponko. Sistem dela s priponko je isti kot v šifrantu strank – Dogodki.

V tem prispevku