Splošna pooblastila iCenter eRegistrator

Splošna pooblastila iCenter eRegistratorja so del aplikacijskega varnostnega sistema in se znotraj njega nastavljajo na standardni način za nastavljanje pooblastil. Pooblastila, ki omogočajo dovoljenja/prepovedi, vezane na iCenter eRegistrator, so:

 • SAOP - Upravljanje z dokumentacijskim sistemom

Pooblastilo omogoča/onemogoča zagon upravljanja nastavitev iCenter eRegistratorja  z jezička Administracija glavnega menija SAOP iCentra.

 • SAOP - Upravljanje s certifikati

Pooblastilo omogoča/onemogoča zagon upravljanja z digitalnimi certifikati operaterjev z okna za vnos podatkov o operaterju.

 • iCenter - Meni, pregled nad dokumenti

Pooblastilo omogoča/onemogoča zagon pregleda nad dokumentiz jezička Moduli glavnega menija SAOP iCentra.

 • DOK - Dokumenti vseh uporabnikov

Pooblastilo omogoča pregled nad dokumenti vseh uporabnikov v Raziskovalcu dokumentov oz. Pregledu nad dokumenti. Privzeto operaterji vidijo samo skupne dokumente/vzorce (ID uporabnika je 0) in dokumente uporabnika, v katerega so trenutno prijavljeni. Če imajo omogočeno to pooblastilo, vidijo vse dokumente/vzorce ne glede na to, od katerega uporabnika so.

 • SAOP - Fascikli: Preglednica

Pooblastilo omogoča/onemogoča zagon preglednice s fascikli. Osebe, ki nimajo tega pooblastila, lahko dostopajo do fasciklov samo skozi pasico s fascikli v modulih SAOP iCentra,

 • SAOP - Fascikli: Dodaj

Pooblastilo omogoča/onemogoča dodajanje novega fascikla. Osebe, ki nimajo tega pooblastila, lahko delajo s fascikli, ne morejo pa tvoriti novega fascikla.

 • SAOP - Vrste fasciklov: Preglednica

Pooblastilo omogoča/onemogoča dostop do preglednice Vrst fasciklov, ki je sestavni del administrativnih funkcij eRegistratorja.

 • SAOP - Vrste fasciklov: Dodaj

Pooblastilo omogoča/onemogoča dodajanje nove vrste fascikla.

 • SAOP - Vrste fasciklov: Spremeni

Pooblastilo omogoča/onemogoča spreminjanje obstoječih vrst fasciklov.

 • SAOP - Vrste fasciklov: Briši

Pooblastilo omogoča/onemogoča brisanje vrst fasciklov.

 • SAOP - eRegistrator: Spremeni skrbnika fasciklov

Pooblastilo omogoča/onemogoča skrbniško funkcijo spreminjanja skrbnikov fasciklov.

V tem prispevku