Delovni pogoji

Šifrant delovnih pogojev predstavlja seznam delovnih pogojev v katerih delavci izvajajo svoje delo. Šifrant bomo uporabljali v delovnih nalogih pri vnosu dela delavcev. S pogoji dela bodo lahko ponderirani tudi podatki za pripravo plač.

Vnos novega pogoja

Ob kliku na gumb- Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Delovni pogoji.  

  • Šifra – vnos šifre pogoja.
  • Naziv – vnos naziva pogoja.
  • Opomba – vnos poljubne opombe pogoja.
  • Neaktiven – v kolikor označimo to opcijo (ü) postane pogoj neaktiven. 

Urejanje Delovnega pogoja

Delovne pogoje spreminjamo tako, da najprej v preglednici Delovni pogoji izberemo zapis, nato pa kliknemo na gumb- Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbranem pogoju.

Brisanje Delovnega pogoja

Delovne pogoje brišemo tako, da najprej v preglednici Delovni pogoji označimo izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb- Briši zapis (Delete). Odpre se okno Potrdi.

Z »Da« izbrišemo pogoj.

V kolikor je Delovni pogoj že v uporabi (se že nahaja v delovnih nalogih) brisanje ni mogoče. Pojavi se naslednje obvestilo: »Obstajajo delovni nalogi s takim pogojem dela. Podatka ni mogoče brisati!«

Tiskanje Delovnega pogoja

Podatke o Delovnih pogojih lahko natisnemo na tiskalniku ob kliku na gumb- Izpis šifranta (Ctrl P) . Odpre se naslednje okno: 

  • Šifra od do – vpišemo oziroma izberemo šifre pogojev za katere bi se izpisali podatki.
  • Uredi po – izberemo kako bodo v izpisu razvrščeni pogoji: po šifri ali po nazivu.
  • Prikaži opombe – če je polje označeno ( ) se bodo na izpisu pojavile tudi opombe pogojev.
  • Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa.
  • Izpis nastavitev – izberemo ( ) ali se na koncu liste izpišejo nastavitveni podatki tiskanja ali ne.
V tem prispevku