Verzija 2021.09.003

Materialno skladiščno poslovanje

Knjiženje

  • Odkupi - prenos odkupov v knjigovodstvo
    • Odpravljena napaka, ko ni prepisovalo odkupov iz predprejema v knjigovodstvo

Trgovina na drobno

  • Knjiženje
    • Gotovinska prodaja
      • Dopolnitev predlaganega izračuna koriščenja bonitet ob zaključku računa, ko se z boniteto pokrije celoten znesek za plačilo, hkrati pa je v uporabi tudi sistem ugodnosti, kateri naknadno vpliva na znesek računa.
V tem prispevku