Operacije v zamujanju

Izpis je namenjen prikazu operacij, ki v izbranem obdobju zamujajo (pomeni bi že moral ebiti zaključene pa še niso). Ob tej izbiri se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izpis.

V primeru na sliki so prikazani izbirni pogoji nastavitve izpisa:

  • Delovna postaja od do – izberemo delovne postaje za katere želimo izdelati pregled zamujanja.
  • SM delovne postaje od do – izberemo lahko tudi stroškovna mesta delovnih postaj, ki jih želimo zajeti v izpisu.
  • Datum/ura – določimo datum in uro do katere bi operacije morale biti zaključene. To je obvezen podatek.
  • Izračun neto časa operacije – določimo na kakšen način se izračuna preostali čas izvedbe operacij. Izbiramo lahko med opcijama »Razpisana količina – knjižena količin« (preostali čas operacije se izračunava samo za neizdelano količino delovnega naloga) oziroma »Po prijavah v delo delavca« (preostali čas operacije se izračuna glede nezaključeno količino operacije iz prijave v delu delavcev).
  • Knjige DN od do – izberemo razpon knjig delovnih nalogov za katere izvajamo pregled. Več knjig lahko izberemo tudi preko funkcije »Izbira iz preglednice«.
  • Leto DN od do – izberemo razpon letnic delovnih nalogov, ki jih bomo zajeli v izpis.
  • Številka DN od do – delovne naloge lahko izberemo tudi po številki. Posamezne naloge lahko izberemo tudi preko funkcije »Izbira iz preglednice«.
  • Status DN – izberemo statuse nalogov, ki jih zajamemo v izpis (Razpisani in v izdelavi, Samo v izdelavi, Samo razpisani).
  • Referent od do – izberemo razpon referentov delovnih nalogov.
  • Razvrščanje – izberemo način razvrščanja operacij na izpisu (po šifri, po nazivu).

Z gumbom Preglednica pripravimo prikaz v tabelarični obliki, z gumbom Tiskaj pa izpis natisnemo.

Preglednica

Preglednica prikazuje podatke o operacijah, ki bi se na izbran datum in uro morale končati. podatek o datumu in uri predvidenega zaključka operacije izpis pridobi neposredno na operaciji znotraj delovnih nalogov na predvidenem času pričetka zaključka operacije.

Tiskaj

Ob izboru funkcije tiskaj se odpre seznam možnih vrst obrazcev izpisa operacij v zamujanju:

Izberemo želeno vrsto obrazca in izpis predogledamo ali natisnemo.

V tem prispevku