Potrjevanje dokumentov

Do pregleda potrjevanje dokumentov smo povabljeni preko elektronske pošte, ki vsebuje tudi povezavo za dostop. Do pregleda pa lahko dostopamo tudi preko izbirne menijske vrstice na zgornji strani zaslona. Izberemo Saop in nato Potrjevanje dokumentov.

Na pregledu se nam prikažejo vsi nepotrjeni dokumenti (aktivnosti):

  • Potrditev ocene dela za delo na zahtevkih,
  • potrditev posnetka stanja in predloga rešitve v prodajni fazi,
  • potrditev zapisnika o opravljenemu delu na projektu implementacije,
  • potrditev plačljivih ur -> dodatne ure na projektu implementacije, ki presegajo oceno na ponudbi,
  • potrditev primopredajnega zapisnika o zaključku projekta implementacije,
  • potrditev idejnega projekta za potrebno dodatno dopolnitev v sklopu projekta implementacije. 

Potrditev ocene dela (zahtevki)

Za potrditev ocene dela (za plačljivo storitev) v sklopu zahtevka, kliknemo na št. dokumenta ali pa na desnem delu iz spustnega seznama potrdimo gumb Odpri.

Odpre se nam ocena dela (v urah) z opisom storitve. Če se strinjamo z obsegom plačljive storitve, potrdimo gumb Potrdi. Šele po potrditvi ocene dela bodo svetovalci v podpori izvedli storitev.

Potrditev posnetka stanja in predloga rešitve

Zahtevo za potrditev dokumenta posnetka stanja in predloga rešitve prejmemo preko elektronske pošte, ki vsebuje povezavo za dostop do pregleda potrjevanje dokumentov na portalu.

Na pregledu se pomaknemo na odsek Potrditev posnetka stanja in predloga rešitve in s klikom na Številko dokumenta odpremo formo za potrjevanje.  

Na primeru spodaj prikazane forme je ključno, da:

- se seznanimo z zapisom posnetka stanja tehnične podpore, v kolikor obstaja,

- se seznanimo s sistemskimi zahtevami s klikom na povezavo »Sistemske zahteve za Saop iCenter | iCenter SI«,

- se seznanimo z dokumentom posnetek stanja in predlog rešitve z izbiro dotičnega imena dokumenta, dokument se nam v PDF obliki prenese na računalnik.

V kolikor se z vsebino dokumenta posnetek stanja in predlog rešitve strinjamo, se s klikom Sprejmi pomaknemo na potrditveno formo. V nasprotnemu primeru izberemo opcijo Zavrni.

V potrditveni formi imamo tako v primeru potrditve kot tudi zavrnitve možnost podaje komentarje, v primeru zavrnitve je komentar obvezen podatek. Potrjevanje zaključimo s izbiro ukaza Pošlji.


Potrditev zapisnika o opravljenemu delu

Zahtevo za potrditev dokumenta zapisnik o opravljenemu delu prejmemo preko elektronske pošte, ki vsebuje povezavo za dostop do pregleda potrjevanje dokumentov na portalu.

Na pregledu se pomaknemo na odsek Potrditev zapisnika o opravljenemu delu in s klikom na Številko dokumenta odpremo formo za potrjevanje.  

Do pregleda vsebine dokumenta dostopamo z izbiro dotičnega imena dokumenta, dokument se nam v PDF obliki prenese na računalnik. V kolikor se z vsebino dokumenta zapisnik o opravljenemu delu strinjamo, se s klikom Sprejmi pomaknemo na potrditveno formo. V nasprotnemu primeru izberemo opcijo Zavrni.

V potrditveni formi imamo tako v primeru potrditve kot tudi zavrnitve možnost podaje komentarje, v primeru zavrnitve je komentar obvezen podatek. Potrjevanje zaključimo s izbiro ukaza Pošlji.

Potrditev dodatnih ur  

Zahtevo za potrditev dodatnih ur na projektu implementacije prejmemo preko elektronske pošte, ki vsebuje povezavo za dostop do pregleda potrjevanje dokumentov na portalu.

Na pregledu se pomaknemo na odsek Potrditev dodatnih ur in s klikom na Številko dokumenta odpremo formo za potrjevanje.  

Do pregleda vsebine predloga dostopamo z izbiro dotičnega imena dokumenta, dokument se nam v PDF obliki prenese na računalnik. V kolikor se s predlogom dodatnih ur strinjamo, se s klikom Sprejmi pomaknemo na potrditveno formo. V nasprotnemu primeru izberemo opcijo Zavrni.

V potrditveni formi imamo tako v primeru potrditve kot tudi zavrnitve možnost podaje komentarje, v primeru zavrnitve je komentar obvezen podatek. Potrjevanje zaključimo s izbiro ukaza Pošlji.

Potrditev idejnega projekta  

Zahtevo za potrditev idejnega projekta na projektu implementacije prejmemo preko elektronske pošte, ki vsebuje povezavo za dostop do pregleda potrjevanje dokumentov na portalu.

Na pregledu se pomaknemo na odsek Potrditev idejnega projekta in s klikom na Številko dokumenta odpremo formo za potrjevanje.  

Do pregleda vsebine dokumenta dostopamo z izbiro dotičnega imena dokumenta, dokument se nam v PDF obliki prenese na računalnik. V kolikor se z vsebino dokumenta idejni projekt strinjamo, se s klikom Sprejmi pomaknemo na potrditveno formo. V nasprotnemu primeru izberemo opcijo Zavrni.

V potrditveni formi imamo tako v primeru potrditve kot tudi zavrnitve možnost podaje komentarje, v primeru zavrnitve je komentar obvezen podatek. Potrjevanje zaključimo s izbiro ukaza Pošlji.

Potrditev primopredajnega zapisnika

Zahtevo za potrditev primopredajnega zapisnika na projektu implementacije prejmemo preko elektronske pošte, ki vsebuje povezavo za dostop do pregleda potrjevanje dokumentov na portalu.

Na pregledu se pomaknemo na odsek Potrditev primopredajnega zapisnika in s klikom na Številko dokumenta odpremo formo za potrjevanje. 

Do pregleda vsebine dokumenta dostopamo z izbiro dotičnega imena dokumenta, dokument se nam v PDF obliki prenese na računalnik. V kolikor se z vsebino dokumenta primopredajni zapisnik strinjamo, se s klikom Sprejmi pomaknemo na potrditveno formo. V nasprotnemu primeru izberemo opcijo Zavrni.

V potrditveni formi imamo tako v primeru potrditve kot tudi zavrnitve možnost podaje komentarje, v primeru zavrnitve je komentar obvezen podatek. Potrjevanje zaključimo s izbiro ukaza Pošlji.

V tem prispevku