Doplačniki storitev – odstranjena kontrola nam omogoča pripravo poračunov zaradi poplav


V novi verziji 2023.09.07 je odstranjena kontrola na znesek in % doplačila.
Do sedaj je program deloval tako, da se je ne glede na vpisan znesek doplačila (Šifranti – Doplačniki storitev) v obračunu upoštevala subvencija samo do cene storitve. To je veljalo za vse storitve razen za obroke (malica, kosilo), kjer ni bilo kontrole zaradi možnih poračunov, če je bil doplačnik MIZŠ.

Ker smo v novi verziji odstranili to kontrolo obvezno preverite pravilnost vnesenih doplačil v šifrantu »Doplačniki storitev«.

Kontrolo smo odstranili zato, da se lahko vpiše tudi za ostale doplačnike večji znesek subvencije, kot je znesek storitve.

To nam bo prišlo prav npr. pri morebitnih poračunih subvencij za učence oz. dijake na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023.

Navodila kako se pripravi obračun z upoštevanjem subvencij za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 so objavljena na tej povezavi: Zahtevek za obračun sredstev - interventni ukrepi | Saop

V primeru, da dobi otrok odločbo kasneje ter se bo delalo poračun za mesece od septembra naprej se bo z verzijo 2023.09.07 in novejšimi verzijami upošteval vpisan znesek doplačila subvencije za pretekle mesece ter za tekoči mesec.

Poglejmo primer: otrok je v septembru prevzel 21 malic in kosil. Zato mu bomo za mesec september dali za malico subvencijo 23,10€ za kosilo pa 46,20€.

Na spodnji sliki vidimo, da učenec septembra ni imel upoštevane subvencije.V oktobru je imel otrok prevzetih 20 malic in kosil zato dobi za oktober znesek subvencije za malico 22€ in za kosilo 44€.

V Šifranti – Doplačniki storitev vpišemo za malico znesek za september + oktober = 45,10€

 

Za kosilo pa znesek za september + oktober = 90,20€

 


Ko naredimo obračun vidimo, da ima otrok upoštevan celoten znesek doplačila 45,10€ ter 90,20€ ter, da dobi vrnjen znesek za septembrski obračun, kljub temu, da imamo izbranega doplačnika »MIZŠ za poplave«.Na izpisu »Obračun za doplačnika« pa se lahko omejimo samo na doplačnika »MIZŠ za poplave«, da vidimo zneske, ki jih bomo poročali za subvencije na podlagi interventnih ukrepov.

 


V primeru, da bi želeli imeti ločen izpis subvencij za poračun ter za tekoči mesec vnesemo dva doplačnika npr. »MIZŠ za poplave september« ter »MIZŠ za poplave oktober«. V doplačnike storitev pa vnesemo posebej znesek subvencije za september in oktober.Na tak način bomo dobili ločen izpis doplačila subvencij za vsak mesec posebej.Uporabo doplačnikov storitev lahko uporabimo tudi pri vrtcih v primeru doplačil za poplave, v primeru, ko nimamo dosti otrok, ki imajo doplačilo zaradi poplav.

Najprej naredimo obračun za oktober, da vidimo znesek, ki bi ga moral starš plačati. Ta znesek vpišemo pod »Doplačnike storitev« na stranko »MIZŠ poplave oktober«. Naredimo ponovni zaključek obračuna, da se upošteva znesek doplačila. V primeru, da moramo narediti še poračun ročno izračunamo znesek doplačila za avgust (ker ministrstvo doplača vrtec samo od 4.8. naprej) ter ta znesek vpišemo v »Doplačnike storitev« na stranko »MIZŠ poplave avgust«. Za september vpišemo cel znesek, ki so ga starši dobili za plačati v mesecu septembru na stranko »MIZŠ poplave september«. Na tak način dobi starš pravilni znesek na računu. Občini ustanoviteljici pa moramo zaračunati znesek, ki ga bo krilo ministrstvo. Izpis z zneski doplačila, za posameznega otroka, dobimo na izpisu »Obračun za doplačnika« tako, da se omejimo na posamezno stranko »MIZŠ poplave avgust«, »MIZŠ poplave september« ter »MIZŠ poplave oktober«.  

V primeru, da imate več poračunov za vrtec je objavljeno navodilo: Priprava obračuna za povračilo sredstev zaradi izpada plačil staršev v vrtcih | Saop

Za morebitne nejasnosti oddajte zahtevek.


V tem prispevku