Odpis osnovnega sredstva

V video navodilu je prikazano, kako odpišemo osnovno sredstvo v modulu knjigovodstvo. Izločitve pri osnovnih sredstvih se vnaša v register osnovnih sredstev. Ta se nahaja v modulu Knjigovodstvo/Osnovna sredstva /Osnovna sredstva in drobni inventar


V tem prispevku