Odklepanje prejetih računov

V modulu Knjiga prejetih računov je omogočeno odklepanje računov. Ker so odklepanja prejetih računov povezana s popravljanjem podatkov, moramo biti pozorni, kam je bil prejeti račun knjižen in kaj se bo zgodilo po odklepanju. 

Pripomoček za odklepanje prejetih računov se nahaja na KNJIGOVODSTO\Prejeti računi\Pripomočki\Odklepanje računov.


Slika, ki vsebuje besede besedilo, posnetek zaslona, programska oprema, računalniška ikonaOpis je samodejno ustvarjen

  

Odpre se nam okno, kjer vpišemo:  knjigo, številko računa in datum prejema. Odklepamo lahko več računov hkrati. 

 

Slika, ki vsebuje besede besedilo, posnetek zaslona, programska oprema, zaslonOpis je samodejno ustvarjen

 

Odklepamo lahko:

  • Odklepanje in storno v DK in DDVN – v Posredno knjiženje modula DK se nam pripravijo storno vknjižbe prejetega računa. Istočasno se pripravi tudi storno vrstica (davčne vrstice z negativno vrednostjo) v modulu DDVn. V primeru, da je obdobje že zaključeno, se storno pripravi v odprto obdobje.

Slika, ki vsebuje besede besedilo, programska oprema, računalniška ikona, vrsticaOpis je samodejno ustvarjen

 

Slika, ki vsebuje besede besedilo, posnetek zaslona, programska oprema, zaslonOpis je samodejno ustvarjen

 

  • Odklepanje OSD – če smo iz prejetega računa zapisali šifre osnovnih sredstev v modul Osnovna sredstva, lahko te šifre tudi pobrišemo. Odklepamo lahko šifre osnovnih sredstev, ki nimajo zapisanih drugih dogodkov kot NA in SP.

 

Slika, ki vsebuje besede besedilo, programska oprema, računalniška ikona, številkaOpis je samodejno ustvarjen

  • Odklepanje PP – odklepamo lahko plačilne naloge, ki še niso bili poslani / plačani. 

Slika, ki vsebuje besede besedilo, programska oprema, posnetek zaslona, računalniška ikonaOpis je samodejno ustvarjen


V primeru, da želimo odklepati poslan / plačan plačilni nalog, ga moramo najprej odkleniti v modulu PP.

 

Slika, ki vsebuje besede besedilo, programska oprema, računalniška ikona, spletna stranOpis je samodejno ustvarjen

 

  • Odklepanje DOP – odklepamo lahko povezo modula Drugi osebni prejemki
  • Odklepanje MSP – odklepamo lahko račune, ki imajo ustvarjene povezave do dokumentov modula MSP
  • Odklepanje zavrnjenega računa – račun, ki smo ga zavrnili v preglednici prejetih računov, lahko odklepamo. Račune, ki so bili zavrnjeni s postopkom potrjevanja, lahko odklene skrbnik dokumenta v Čakalni vrsti potrjevanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tem prispevku