Varnostni sistem - Stroškovna mesta

Varnostni sistem - Stroškovna mesta preprečuje/dovoljuje uporabo stroškovnih mest pri knjiženju skupini operaterjev. Varnostni sistem - Stroškovna mesta ne preprečuje pregleda podatkov za posamezno stroškovno mesto.

Nastavitve varnostnega sistema stroškovnih mest se zažene tako, da na glavnem meniju SAOP iCentra na jezičku Administracija izberemo Varnostni sistem in nato v spustnem meniju Varnostni sistem – Stroškovna mesta.

Odpre se nam okno s preglednico za nastavitev varnostnega sistema po stroškovnih mestih. V stolpcih so navedena stroškovna mesta, v vrsticah pa skupine operaterjev.

Izberemo ustrezne kvadratke in s pomočjo desnega gumba na miški odpremo meni, ki nam omogoča nastaviti pooblastila za izbrano skupino operaterjev in stroškovno mesto.

Izbori imajo naslednji pomen:

  • Dovoljenje – skupina ima dovoljenje za knjiženje na šifro stroškovnega mesta.
  • Prepoved – skupina nima dovoljenja za knjiženje na šifro stroškovnega mesta. Operaterju preprečuje knjiženje tudi, če mu ga članstvo v drugi skupini dovoljuje.
  • NULL – skupina nima dovoljenja za knjiženje na šifro stroškovnega mesta. Če operaterju članstvo v drugi skupini dovoljuje knjiženje, mu ga ne preprečuje
V tem prispevku