Novi prejeti računi

Delo s preglednico v prenovljenih Prejetih računih

 00:00 – Urejanje preglednice, statusi, gumbi za obdelavo

 10:10 – Filtriranje po stolpcih, napredno filtriranje

 14:50 – Delo s podatki v preglednici

Vnos in obdelava računov

 00:00 – Vnos novega računa (urejanje osnovnega okna, obvezni podatki, obroki, priponke)

 07:29 – Knjiženje in davki (vnos davčne vrstice in način knjiženja)

 13:54 – Uporaba knjižne skupine in delitev po ključih

 15:58 – Časovne razmejitve

 17:27 – Povezovanje računa z modulom OSD

 19:56 – Povezovanje računa z dokumenti iz MSP (povezovanje v osnovni maski in na knjiženju)

 26:39 – Zapis odvisnih stroškov na predprejeme pri knjiženju

 28:48 – Povezovanje računa z dokumenti iz NDK

 30:15 – Delno povezovanje z dokumenti nabave

Izpisi in pregledi, Olap analize

 00:15 – Pregled povezav z dokumenti nabave – po prejemih

 04:19 – Pregled povezav z dokumenti nabave – po računih

 06:07 – Olap analiza – Računi in knjižbe

 15:06 – Olap analiza – Računi in davki

V tem prispevku