Verzija 2021.03.002

Obračuni storitev

Na Obračuni - Storitve je na preglednici »Prisotnost po otrocih« dodano, da se vrstice obarvajo rumeno. Rumena barva nas opozori, da je v poračunu različno število vrstic, kot jih je bilo v obračunu, zato je obvezno potrebno popraviti prisotnosti oz. odsotnosti, da bodo pravilno zapisane.

Trgovina na drobno

  • Knjiženje
    • Gotovinska prodaja
      • V prejšnji verziji je prišlo do napake pri storniranju gotovinskih računov, ko je program javil, da ne obstaja številka blagajne. Ta težava je odpravljena v tej verziji.

Dvostavno knjigovodstvo

  • Urejena težava pri knjiženju temeljnic iz posrednega knjiženja v primeru, ko je bilo aktivno samodejno knjiženje kontrolnega dnevnika.
V tem prispevku