Višina dnevnice za službeno potovanje v državi od 6 do vključno 8 ur

V Uradnem listu RS, št. 136/22 je bila objavljena nova višina dnevnice za službeno potovanje od 6 do vključno 8 ur za javne uslužbence. Ta po novem znaša 6,15€.

V kolikor uporabljate modul Potni nalogi, si morate vrednost dnevnice na vrsti potnega stroška ustrezno urediti in potne naloge za mesec oktober, kjer je bila obračunana dnevnica od 6 do vključno 8 ur, ponovno obračunati.

V Šifranti OPN… Vrste potnih stroškov… se postavite na ustrezno vrsto potnega stroška za obračun Dnevnice od 6 do vključno 8 ur ter uporabite ikono za popravi zapis.

Na vrsti potnega stroška ustrezno uredite vrednost Cena stroška in Po uredbi. Dnevnica še vedno ostaja neobdavčena, zato v obe polji vpišemo enako vrednost.

Spremembo Potrdite.

V kolikor imate potne naloge za mesec oktober že obračunane, je potrebno pri potnih nalogih, kjer je bila obračunana dnevnica od 6 do vključno 8 ur, obračun ponoviti.

Postavite se na obračun potnega naloga v katerem je bila obračunana dnevnica, izberite vrstico v kateri je bila obračunana Dnevnica 6-8 ur in uporabite ikono za popravi zapis.

Ustrezno uredite Ceno stroška in izberite Potrdi.

Obračun potnega naloga potrdite.

V tem prispevku