Izpis zahtevka za subvencijo prehrane in kontrola z obračunom

Pred oddajo podatkov na portal ministrstva priporočamo, da se najprej sam obračun izvede in preveri.

Podatke o subvencijah na obračunu preverimo z izpisom, ki se nahaja na ikoni Tiskalnika - Obračun za doplačnika:


Odpre se nam vnosno okno, kjer se zgolj za kontrolo subvencij vpiše doplačnika, torej ministrstvo in klikne Tiskaj:


Izberemo izpis Obračun za doplačnika in kliknemo ikono Predogled.


Premaknemo se na zadnji list izpisa in pogledamo skupno rekapitulacijo po storitvah, predvsem zneske vpisane v stolpcu Za doplačilo:Te zneske namreč kontroliramo z izpisom Subvencija šolske prehrane, ki se nahaja na Evidentiranje obrokov - Subvencije šolske prehrane.


Odpre se okno, kjer izpolnimo podatek leto in mesec, če imamo tudi subvencionirana kosila, vpišite tudi vse storitve za kosila. 
Če delamo izpis za celo šolo nam drugih kriterijev ni potrebno izpolnjevati, v nasprotnem primeru se lahko dodatno omejimo na posamezne enote, skupine ali pa otroka.


Po kliku na Tiskaj se odpre okno, v katerem izberemo želen izpis prikaza in kliknemo na Predogled.


Pripravi se izpis, ki črpa podatke iz Neposrednega vnosa (prijavljeni učenci in prijavljeni, prevzeti, odjavljeni obroki) ter iz šifranta Subvencije obrokov (preveri kdo od učencev ima veljavno subvencijo v tem obdobju).


V našem primeru vidimo, da se znesek 70,00 eur v primeru storitve kosilo ujema na obeh izpisih. Ne ujema pa se znesek za storitev malica, kajti na obračunu je znesek 34,90 eur, na zahtevku pa 50,40 eur. V obračunu je torej subvencij manj za 15,50 eur.

Kadar naletimo na tak primer, najprej preverimo šifrant Doplačniki storitev v meniju Šifranti, kajti ročni poračuni (narejeni brez kode za poračune ali v primeru, kadar se dela poračun v breme starša) se pripravljajo v tem šifrantu in so zajeti v obračunu ter s tem na izpisu Obračun za doplačnika, na izpisu Subvencije šolske prehrane pa ne:


Kot vidimo smo tu vnesli poračun v višini 15,50 eur v breme starša, torej v dobro Ministrstvu in to je točno ta znesek, ki se razlikuje med obema izpisoma. Za ta znesek moramo pripraviti poračun za Ministrstvo v njihovo dobro, tako da ga vnesemo v zahtevek na portalu ministrstva. 

V tem prispevku